Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Pác Nặm mỗi năm giảm 4,14% hộ nghèo

(Cập nhật lúc: 30/08/2018 09:33:27 )

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Pác Nặm thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện còn 42,57%, giảm 8,27% so với cuối năm 2015, bình quân giảm 4,14%/năm.

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, huyện Pác Nặm đã thiết kế nội dung Chương trình đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, các nội dung hỗ trợ đảm bảo thực hiện được mục tiêu giảm nghèo đã đề ra; mức độ hưởng lợi của các đối tượng ưu tiên được quy định cụ thể, rõ ràng và phù hợp; đồng thời cơ quan chuyên môn, địa phương tăng cường và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức về Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Phần lớn các hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản như: Vay vốn tín dụng, chăm sóc sức khỏe, miễn giảm học phí, đào tạo nghề, khuyến nông khuyến lâm, nước sạch sinh hoạt...

Cụ thể, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 4.612 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ 364,9 tỷ đồng; 127 hộ được vay vốn giải quyết việc làm với tổng số dư nợ là 12,4 tỷ đồng; 99 hộ được vay vốn đi xuất khẩu lao động, tổng số dư nợ 7,2 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện đã tổ chức đào tạo nghề sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho 454 người; giải quyết việc làm cho 2.064 lao động.

Các đơn vị chức năng của huyện cũng đã thực hiện cấp thẻ BHYT cho 79.424 lượt người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho 9.818 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện; thực hiện miễn giảm học phí cho 14.364 lượt học sinh nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền ăn cho 7.099 lượt học sinh; hỗ trợ lương thực cho 7.060 lượt học sinh và tiền ở cho 2.892 lượt học sinh. Đối với chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, huyện thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho người có công được 32 nhà, trong đó có 15 nhà làm mới và 17 nhà sửa chữa; hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đã thực hiện hỗ trợ vay vốn làm nhà ở cho 103 hộ nghèo…

Ảnh: Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện tại xã Cao Tân, huyện Pác Nặm

Bên cạnh đó, Pác Nặm đã ưu tiên sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển sản xuất của nhân dân thuộc các vùng dự án, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân như: Công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng…; thực hiện tốt việc hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, 135…

Tuy nhiên, theo ông Đào Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Kết quả giảm nghèo của huyện đến thời điểm hiện tại chưa thực sự bền vững. Mặc dù số lượng hộ nghèo của toàn huyện giảm nhưng lại rơi vào cận nghèo; số hộ nghèo của huyện chủ yếu là nghèo theo tiêu chí thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhóm hộ thoát nghèo và hộ cận nghèo còn ở mức thấp, chưa đảm bảo bền vững, các hộ thoát nghèo thực chất chỉ là vượt qua ngưỡng chuẩn nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, rất dễ tái nghèo...

Từ nay đến cuối năm 2018, để hoàn thành mục tiêu giảm từ 3 - 4% hộ nghèo, huyện Pác Nặm tiếp tục tăng cường hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi; đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động thôn thôn; tuyên truyền người dân tham gia xuất khẩu lao động; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ đến từng thôn, bản đặc biệt khó khăn..../.

Thu Cúc
Sign In