Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Pác Nặm: Nông - lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế

(Cập nhật lúc: 16/08/2019 15:38:01 )

Xác định rõ nông - lâm nghiệp là ngành giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của địa phương, từ năm 2004 đến nay, huyện Pác Nặm đã vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đề ra nhiều giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Nhờ đó, sản xuất nông - lâm nghiệp của Pác Nặm luôn giữ mức tăng trưởng khá và ổn định; an ninh lương thực được đảm bảo.

Những kết quả tích cực

Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, nhân dân huyện Pác Nặm đã được tiếp cận ứng dụng các quy trình kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI; đầu tư thâm canh, phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất. Trên địa bàn huyện, diện tích đất nông nghiệp được áp dụng cơ giới hóa vào khâu làm đất ngày càng nhiều, diện tích đất được luân canh trồng các loại cây rau màu, thực phẩm ngày càng tăng, nhất là việc ứng dụng các loại giống mới có chất lượng tốt thay giống cây trồng cũ có năng suất, chất lượng thấp vào sản xuất, tăng vụ. Cùng với đó, việc bố trí lịch thời vụ chặt chẽ, sử dụng cơ cấu giống hợp lý mà diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng đều tăng. Điển hình là tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2004 là 11.819 tấn tăng lên 19.277 tấn năm 2018. Đến nay, Pác Nặm có trên 120ha diện tích đất canh tác đạt thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm. Trên địa bàn huyện bước đầu hình thành một số mô hình và vùng sản xuất hàng hóa như: Vùng trồng ngô với quy mô trên 2.000ha; vùng trồng gừng, nghệ tại các xã Xuân La, Nhạn Môn, Giáo Hiệu, Cao Tân, Cổ Linh với quy mô trên 50ha; vùng sản xuất rau tại Bộc Bố, Giáo Hiệu, Nghiên Loan với quy mô trên 30ha; vùng trồng mận chín sớm tại Nghiên Loan, Xuân La, Bằng Thành với quy mô sản xuất trên 185ha…

Cùng với đó, Pác Nặm cũng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh; thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân chuyển đổi hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thông sang chăn nuôi có kiểm soát an toàn dịch bệnh với quy mô lớn hơn, theo hướng gia trại, trang trại. Huyện ưu tiên các nguồn vốn thực hiện các mô hình điểm để tạo ra sản phẩm của địa phương có lợi thế như: Mô hình chăn nuôi vỗ béo trâu, bò; mô hình cải tạo chất lượng đàn trâu, bò địa phương; mô hình phát triển đàn lợn địa phương …So với năm 2004, tổng đàn đàn trâu, bò, ngựa của toàn huyện năm 2018 đạt là 15.417 con, tăng 300 con; đàn lợn đạt 26.760 con, tăng 2.475 con; tổng đàn gia cầm có 115.319 con, tăng 23.038 con. Diện tích và sản lượng nuôi thủy sản năm 2004 là 14,7ha, sản lượng 08 tấn, đến năm 2018 tăng lên 45,17ha, sản lượng đạt 86 tấn.

Ảnh: Mô hình vỗ béo trâu bò của gia đình chị Hoàng Thị Dinh, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

Trong lâm nghiệp, huyện chỉ đạo thực hiện công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; đẩy mạnh trồng rừng theo Quyết định 147 của Chính phủ... Nhờ đó, diện tích trồng rừng mới giai đoạn 2004 - 2018 đạt 7.500ha, trong đó rừng sản xuất 7.216ha, rừng phòng hộ 284ha, với cơ cấu chủ yếu là cây mỡ, keo, xoan, lát; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2018, toàn huyện đạt 56,15%, tăng 19,15% so với năm 2004. Kinh tế rừng đang mở ra hướng phát triển mới của người dân do có sự thay đổi về nhận thức ngày một rõ hơn về vai trò và lợi ích của rừng. Nhiều hộ gia đình đã chuyển từ canh tác nương rẫy sang trồng rừng sản xuất; từ chỗ khai thác tài nguyên rừng đã chuyển sang trồng mới, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và khai thác rừng trồng một cách hiệu quả.

Để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, huyện cũng luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương theo đúng quy định của nhà nước. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất kinh doanh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời tạo mối liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất… Qua đó đã thu hút được một số doanh nghiệp, hợp tác xã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất, định hướng tiêu thụ một số loại hình nông - lâm sản trên địa bàn huyện. Hiện Pác Nặm cũng đang thực hiện lồng ghép chương trình phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp và chế biến sản phẩm nông sản với Đề án mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) nhằm tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm nông sản…  

Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp

Mặc dù, Pác Nặm có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp như: Điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng hàng hóa, đặc biệt là thế mạnh trong phát triển chăn nuôi; có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất… Tuy nhiên, hiện nay, trình độ dân trí của người dân trên địa bàn huyện không đồng đều; sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở nông thôn vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được so với yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa; nông thôn chủ yếu là kinh tế hộ, kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác chưa phát triển, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún, sản lượng hàng hóa thấp; người dân thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế; đầu ra cho các sản phẩm nông - lâm nghiệp địa phương chưa ổn định, việc liên kết đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu hàng hóa cho các sản phẩm còn nhiều khó khăn…

Với mục tiêu “Khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương về phát triển nông - lâm nghiệp để phát triển kinh tế, từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân trong huyện so với mức bình quân chung của cả tỉnh”, huyện Pác Nặm xác định: Trong thời gian tiếp theo tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trên cơ sở đó đẩy mạnh việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới trong phát triển nông - lâm nghiệp, đưa kinh tế hợp tác trở thành một trong những động lực quan trọng phát triển ngành.

Tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng là giải pháp được huyện Pác Nặm tiếp tục lựa chọn thực hiện trong thời gian tiếp theo

Đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao trong sản xuất nông - lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gắn với sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển vùng sản xuất rau sạch và chế biến nông lâm sản; tập trung phát triển chăn nuôi theo phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại tập trung gắn với an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trên cơ sở ổn định việc giao đất, giao rừng, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và các cây lâm sản ngoài gỗ; xây dựng các mô hình liên kết bền vững, chú trọng vai trò của các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm./.

 

Thu Cúc
Sign In