Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Pác Nặm tiếp tục duy trì, ổn định kinh tế - xã hội trong năm 2019

(Cập nhật lúc: 28/02/2019 09:58:55 )

Duy trì, ổn định kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn để xây dựng nông thôn mới; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng giảm nghèo bền vững… Đây là những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Pác Nặm phấn đấu thực hiện trong năm 2019.


Làm đường nông thôn mới tại thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pắc Nặm

Năm 2019 là năm có ý nghĩa “nước rút”, đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy, huyện đã xây dựng các chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cần tập trung thực hiện, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng của địa phương.

Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, huyện tiếp tục triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, các chương trình, dự án về phát triển nông - lâm nghiệp, đàn vật nuôi, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao; hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, chất lượng nông lâm sản và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng đàn vật nuôi và công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…

Về xây dựng nông thôn mới, chú trọng thực hiện các tiêu chí về tổ chức lại sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, môi trường; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phân loại số xã về mức độ thuận lợi, khó khăn để có sự chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí của từng xã để xây dựng lộ trình phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể; nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm các đơn vị chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, cũng như các hành vi vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công; tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Cùng với đó, huyện tổ chức gặp gỡ đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn…

Đối với lĩnh vực xã hội, Pác Nặm tiếp tục củng cố nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức rà soát, sắp xếp trường, lớp học đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về dân tộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá công tác giảm nghèo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; tăng cường thực hiện các giải pháp về giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách ưu đãi các đối tượng yếu thế trong xã hội…

Cùng với đó tiếp tục thực hiện các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công vụ, công chức và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện; đưa tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thực hiện theo cơ chế một cửa, đảm bảo 100% số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; thực hiện tốt, kịp thời về tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân…/.

Năm 2019, huyện Pác Nặm phấn đấu:

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 549 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.850 triệu đồng;

Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm;

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 74ha; 160ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên;

Trồng rừng 230ha, trong đó 50ha cây gỗ lớn;

Xây dựng nông thôn mới phấn đấu mỗi xã đạt 02 tiêu chí trở lên, riêng 02 xã Bộc bố và Giáo Hiệu hoàn thành các tiêu chí;

Duy trì công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện giảm 3,5% trở lên…

 

Thu Cúc
Sign In