Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2019 tại huyện Chợ Đồn và huyện Na Rì

(Cập nhật lúc: 05/09/2019 14:12:46 )

Từ ngày 03/9 đến ngày 04/9/2019, tiếp tục chương trình công tác, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC do đồng chí Vũ Đức Chính – Chánh Văn phòng Đoàn ĐQBH, HĐND và UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại huyện Chợ Đồn (bao gồm UBND huyện và UBND các xã: Rã Bản, Phương Viên) và huyện Na Rì(bao gồm UBND huyện và UBND các xã: Lam Sơn, Hảo Nghĩa).

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác kiểm soát TTHC như: Xây dựng và ban hành các Kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; Bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và thực hiện chi kinh phí hỗ trợ cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng thời hạn theo quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ TTHC tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy: Một số TTHC thực hiện chưa đúng theo quy định về thành phần hồ sơ trong bộ TTHC. Đồng thời việc cập nhật hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử của các đơn vị chưa đầy đủ. Riêng đối với các đơn vị cấp xã còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc niêm yết, công khai TTHC còn chưa đầy đủ, đúng quy định (Một số TTHC chỉ công khai Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, thiếu nội dung của thủ tục); Công tác rà soát, đánh giá TTHC chưa đảm bảo chất lượng, chưa đưa ra được phương án đơn giản hóa TTHC; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng quy định (Trên thực tế tiếp nhận và trả kết quả tại phòng chuyên môn).

(Kiểm tra công tác Kiểm soát TTHC tại huyện Na Rì)

Qua làm việc với các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã nêu rõ: UBND các huyện cần tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định trong bộ TTHC của tỉnh đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; các đơn vị phát huy những mặt đã đạt được trong công tác kiểm soát TTHC, đồng thời Đoàn kiểm tra kiến nghị:

- Hằng năm tiếp tục xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo đúng quy định và tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng với Kế hoạch đã đề ra;

- Chú trọng công tác rà soát, đánh giá TTHC, trong những năm tiếp theo đưa ra được ít nhất 01 phương án đơn giản hóa TTHC.

- Niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, công khai đầy đủ danh mục và nội dung của các TTHC theo quy định.

- Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa theo quy định, không thu thừa, thiếu các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ. Cập nhật đầy đủ tình hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử./.

Đồng Thị Vân
Sign In