Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Bạch Thông

(Cập nhật lúc: 23/08/2019 09:24:53 )

Ngày 22/8/2019, huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đã nghe báo cáo và tờ trình của UBND huyện về việc thực hiện vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020; dự kiến đầu tư công đến năm 2020 và nguồn kết dư ngân sách, nguồn chi chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019. Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, Kỳ họp đã thông qua 03 Nghị quyết về việc: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách và nguồn chi chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn cân đối ngân sách địa phương); bổ sung đối tượng giám sát tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện.

Để các Nghị quyết sớm được cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng các nội dung theo từng danh mục trong Nghị quyết; điều hành quản lý các nguồn kinh phí được giao đúng luật định nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn; các đại biểu HĐND huyện với tinh thần trách nhiệm phát huy vai trò của người đại biểu giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp./.

Hương Dịu
Sign In