Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

(Cập nhật lúc: 28/06/2019 09:34:28 )

Trong 2 ngày 26 - 27/6/2019, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VI.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của UBND thành phố về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; việc giải quyết kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ kỳ họp thứ 7 đến nay. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố đối với những báo cáo của UBND thành phố. Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về: Kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, hoạt động chủ yếu 6 tháng cuối năm và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VI…

6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cơ bản đạt tiến độ đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 2.154 tấn, đạt 51% KH năm, bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2018. Diện tích nuôi trồng thủy sản thực hiện được 55,58ha, đạt 99,25% KH. Các địa phương đã trồng rừng vụ năm 2019 được trên 34% KH, dự kiến thực hiện xong trong tháng 6/2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ dự ước đạt 1.479 tỷ đồng, đạt 50% KH, bằng 107,6% sop với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 275,966 tỷ đồng, đạt 61,33% KH, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2018. Thành lập mới được 07 hợp tác xã, đạt 350% KH. Thu ngân sách ước đạt 95,285 tỷ đồng, bằng 83,6% KH năm, bằng 310,6% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản tiếp tục được thành phố thực hiện tốt. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được tâm tâm. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vũng, ổn định. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Thành phố đang tập trung xây dựng xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới xã Nông Thượng…

6 tháng cuối năm 2019, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố Bắc Kạn về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thành phố năm 2019. Trong đó, tập trung thu ngân sách hoàn thành kế hoạch giao; khuyến khích, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; tăng cường kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tập trung hoàn thành các tiêu chí để xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, giải ngân kế hoạch vốn theo cam kết…

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành chất vấn Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an thành phố và Chủ tịch UBND thành phố các vấn đề về: Giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp tuyến đường sau Tỉnh ủy với nhiều nắp ga, cống, cửa thoát nước bị hỏng, sập; tiến độ thực hiện Đề án phát triển du lịch, thương mại theo Nghị quyết số 130/2017/NQ- HĐND ngày 01/9/2017 của HĐND thành phố; quy trình xử lý, khắc phục thiên tai và cơ chế hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; nguyên nhân số vụ phạm pháp hình sự 6 tháng đầu năm 2019 gia tăng so với cùng kỳ năm 2019 và giải pháp ngăn chặn trong thời gian tới; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến; bất cập trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tiến độ các dự án đã được quy hoạch, giao đất thực hiện; trách nhiệm, giải pháp xử lý các khu dân cư tự phát xây dựng bám dọc theo các trục đường dân sinh, trong đó có nhiều hộ dân xây dựng nhà trái phép.

Kỳ họp đã nhất trí thông qua các Nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017, Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/7/2018, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 17/9/2018, Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND thành phố Bắc Kạn về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Bắc Kạn năm 2018. Điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2019. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn về công tác quản lý phần đất đai nhà nước đã thu hồi để xây dựng các công trình/dự án xây dựng cơ bản nhưng không sử dụng hết trên địa bàn thành phố. Dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020. Phê chuẩn kết quả giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

Hương Dịu
Sign In