Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Na Rì tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm

(Cập nhật lúc: 12/11/2018 10:49:28 )

Tính đến cuối tháng 10/2018, thu ngân sách huyện Na Rì đạt 79,96% kế hoạch và đạt 87,18% so với cùng kỳ năm 2017. Huyện đang tăng cường các biện pháp đôn đốc thu trong 2 tháng “nước rút” để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018.

Năm 2018, huyện được giao thu 20.170 triệu đồng. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã chủ động áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp để quản lý thu, nhận định các khoản thu có khả năng phát sinh, theo dõi và quản lý từng đơn vị xã, thị trấn, truy thu các khoản thuế tài nguyên lâm sản, khoáng sản, phương tiện kinh doanh vận tải; Thường xuyên kiểm tra, kịp thời quản lý các hộ mới kinh doanh, hướng dẫn kê khai tận thu theo từng sắc thuế…

Bên cạnh đó, ngành Thuế huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các hoạt động kinh doanh, đôn đốc nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp tồn đọng thuế; điều tra, điều chỉnh doanh thu sát với thực tế kinh doanh từng hộ, đưa vào quản lý kịp thời đối với các trường hợp mới kinh doanh.

Từ nay đến cuối năm, huyện còn phải thu 4,1 tỷ đồng, trong đó nguồn thu phần lớn tập trung ở các mục thuộc nguồn thu ngoài quốc doanh. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng của huyện Na Rì. Do vậy, trong 2 tháng còn lại, ngành Thuế huyện xác định tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn đốc thu đối với thuế rừng trồng; Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thu thuế tài nguyên lâm sản; Phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường đốc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ đã được cấp nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Chỉ đạo công chức đội thuế liên xã phối hợp với chính quyền xã, thị trấn truy thu thuế nợ đọng và tổ chức thu thuế quý IV/2018. Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các doanh nghiệp nộp phí bảo vệ môi trường đối với công trình san lấp mặt bằng trên địa bàn…

Ngoài việc tập trung đẩy mạnh các nguồn thu, Chi cục Thuế huyện cần sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền huyện, sự phối hợp tốt hơn nữa của các đơn vị, cơ quan liên quan, các công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, làm tiền đề cho công tác thu ngân sách những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Trang
Sign In