Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ngân Sơn: Nâng cao giá trị và phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp

(Cập nhật lúc: 20/03/2020 16:27:19 )

Mặc dù có tiềm năng, nhưng nhiều năm qua, kinh tế nông nghiệp huyện Ngân Sơn vẫn chưa phát triển tương xứng với lợi thế. Chính vì vậy, thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị, hướng tới phát triển bền vững được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương, cũng như định hướng quy hoạch kinh tế - xã hội, cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Ngân Sơn.

Bước đầu chú trọng phát triển vùng sản phẩm đặc trưng

Huyện Ngân Sơn là địa phương hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, tạo đà cho ngành kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Diện tích đất nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 92% tổng diện tích đất tự nhiên, với lực lượng lao động nông nghiệp dồi dào, chiếm 85,97% tổng dân số. Những năm qua, Ngân Sơn đã tích cực quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, từng bước mạnh dạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp, tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác.

Nông dân huyện Ngân Sơn chăm sóc cây thuốc lá

Sản xuất nông nghiệp của Ngân Sơn đang dần có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung mang lại giá trị kinh tế cao như: Hằng năm duy trì trồng khoảng 700ha cây thuốc lá tại các xã Bằng Vân, Đức Vân, Thượng Ân, Cốc Đán, Hương Nê; 100ha cây lúa nếp Khẩu nua Lếch tại ở các xã Thượng Ân, Thượng Quan, Thuần Mang, Cốc Đán; 89,1ha Hồng không hạt, hiện nay diện tích cho thu hoạch 49ha; 33,9ha cây lê, diện tích cho thu hoạch 2,1ha; 69,5ha cây dẻ, diện tích cho thu hoạch 16,6ha… Diện tích rừng trồng cũng ngày càng tăng với các loại cây như: Mỡ, thông, keo, hồi… Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 66,4%.

Lĩnh vực chăn nuôi cũng được huyện xác định là ngành sản xuất quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đối với vùng thấp, huyện bước đầu chuyển đổi dần từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp. Đối tượng vật nuôi chủ yếu là lợn và gia cầm. Cơ cấu giống lợn lai và lợn ngoại chiếm 90%; năm 2019, tổng đàn lợn 10.412 con. Chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp chiếm khoảng 40% tổng đàn. Vùng cao với thế mạnh về đất đai rộng, mật độ dân số thấp phù hợp phát triển các loại vật nuôi đặc sản bản địa có giá trị kinh tế và khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường như: Trâu, bò, ngựa, gà ta, lợn đen, gà thả vườn; năm 2019 tổng đàn gia súc 11.403 con.

Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm

Sản xuất nông nghiệp hiện vẫn là ngành chủ đạo trong sản xuất nông lâm, thủy sản; chiếm vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Ngân Sơn. Thực tế cho thấy, kinh tế nông nghiệp dù đã chuyển dịch tốt theo hướng thị trường song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế riêng có của huyện. Diện tích đất nông, lâm nghiệp và dân số trong nông nghiệp lớn nhưng giá trị gia tăng của nông nghiệp thấp, chưa thu hút được đầu tư tương xứng của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chưa phát huy được lợi thế của kinh tế nông nghiệp.

Ảnh: Hướng dẫn kĩ thuật trồng cam, quýt cho người dân tại xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

Trước thực trạng này, Ngân Sơn đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035 trên địa bàn huyện. Theo đó, giai đoạn tiếp theo, đối với ngành trồng trọt, huyện xác định phát triển sản xuất nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế từng địa phương; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm tổn thất sau thu hoạch.

Với ngành chăn nuôi, Ngân Sơn tập trung phát triển theo hướng trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo hướng đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường gắn với giết mổ tập trung; đẩy mạnh tăng năng suất, chất lượng bằng việc sử dụng những con giống lai có năng suất, chất lượng cao; bảo tồn, phát triển giống vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao; tập trung tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh; quy hoạch bãi chăn thả theo điều kiện của địa phương; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý theo quy trình, quy chuẩn về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh thú y…

Về thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường và có hướng tới xuất bán ra tỉnh ngoài; đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi với cơ cấu diện tích và sản lượng phù hợp với từng địa phương.

Đối với lâm nghiệp, huyện tập trung phát triển vùng nguyên liệu, trong đó chú trọng trồng lại rừng tập trung sau khai thác, ứng dụng khoa hoạc kỹ thuật trong chăm sóc thâm canh rừng, tạo ra nguồn nguyên liệu đảm bảo về số lượng và chất lượng, cung cấp nguyên liệu để chế biến làm hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Giai đoạn 2020 - 2025 đưa diện tích rừng trồng của toàn huyện đạt 10.000ha, diện tích khai thác trung bình từ 1.000 - 2.000ha/năm với trữ lượng khoảng 5.000 -7.000m3/năm, sản xuất ra 2.000m3 sản phẩm; sau khi khai thác thì tiến hành trồng lại rừng sau khai thác trong đó cố gắng khoảng 1/3 diện tích này trồng theo hướng kinh doanh cây gỗ lớn. Cùng với đó, căn cứ vào điều kiện địa hình, khí hậu và thực tế sản xuất của người dân để tập trung phân vùng trồng rừng nguyên liệu gỗ theo định hướng phát triển loài cây chính là keo, mỡ, các loài cây phù trợ như lát, trám, xoan, quế, hồi, sao (tông dù), thông để tạo ra được vùng nguyên liệu đảm bảo phục vụ công tác chế biến./.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Ngân Sơn phấn đấu:

Duy trì ổn định 2.123ha diện tích đất trồng lúa; 1.950ha ngô; duy trì, mở rộng diện tích trồng 700ha/năm; trồng rau theo hướng thâm canh tăng năng suất gắn sản xuất rau an toàn, đến năm 2025 duy trì diện tích gieo trồng rau đạt 200ha; phát triển các loại cây ăn quả như: Cam, quýt, hồng không hạt, … diện tích ổn định 135ha.

Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng giữ ổn định đàn trâu 7.000 con, tăng tổng đàn bò lên 4.500 con, đàn ngựa 750 con, đàn dê 1.500 con; phát triển chăn nuôi lợn đến năm 2025 ổn định 20.000 con theo phương thức nuôi gia trại, trang trại gắn với an toàn dịch bệnh; đối với chăn nuôi gia cầm, thuỷ cầm thực hiện theo mô hình trang trại, gia trại theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đến năm 2025 đạt 160.000 con.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định 80 ha.

50% sản lượng gỗ keo và mỡ khai thác được chế biến ván bóc, 50% sản lượng được sơ chế (ván bóc, gỗ thanh); 50% sản lượng gỗ thông khai thác được chế biến ván, 50% sản lượng được sơ chế (ván bóc, gỗ thanh); đối với các loài cây lâm sản đa tác dụng hồi, phấn đấu 80% sản phẩm được chế biến tại địa phương (trưng cất tinh dầu hồi).

Thu Cúc
Sign In