Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ngân Sơn tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

(Cập nhật lúc: 30/08/2018 09:32:01 )

Những năm qua, tại huyện Ngân Sơn, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, đoàn thể, địa phương luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là nhiệm vụ trọng tâm vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo từ việc tập trung quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, tạo được sự thống nhất trong hành động của cả hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu y tế đã đề ra. Đồng thời, các ngành, đoàn thể của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý thức rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ nhân dân thông qua các buổi truyền thông trực tiếp, gián tiếp; tại các buổi họp thôn, họp đoàn thể, các đợt truyền thông lưu động... Đặc biệt, ngành Y tế huyện thường xuyên tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản trong các chiến dịch khám phụ khoa, kế hoạch hoá gia đình tại các xã, qua đó đã thu hút nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh đến khám và điều trị; tích cực tuyên truyền, truyền thông công tác phòng chống dịch bệnh, giáo dục người dân nâng cao nhận thức để chủ động phòng chống các dịch bệnh; tăng cường truyền thông giáo dục người dân thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm...

Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện Ngân Sơn luôn được quan tâm, chú trọng (Ảnh: Trạm Y tế xã Lãng Ngân, huyện Ngân Sơn được đầu tư và đưa vào sử dụng cuối năm 2017)

Trên địa bàn huyện, mạng lưới y tế cơ sở luôn được quan tâm đầu tư, ngày càng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân. Hiện cơ sở vật chất, nhà trạm phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được xây dựng kiên cố tại 11/11 xã của huyện; 10/11 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Về nhân lực y tế, hiện trên địa bàn Ngân Sơn có 173/174 nhân viên y tế thôn bản; 11 xã có bác sỹ làm việc tại các trạm Y tế xã. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn huyện được thực hiện đúng theo các quy định, 100% đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, huyện còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị, bệnh viện tuyến trên đến khám chữa bệnh tại những địa phương có điều kiện đặc biệt khó khăn…

Cùng với đó, tình trạng kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện đúng quy định, phần lớn các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng có nhận thức tốt về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. UBND huyện thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y tế tư nhân; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức cho đội ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhằm đáp ứng các hoạt động, các khâu khám chữa bệnh...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tiếp theo, huyện Ngân Sơn đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng y tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn huyện; đảm bảo mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe... Phấn đấu đến năm 2025, tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn đạt khoảng 74,5 tuổi; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95%; tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 25,0%; tỉ lệ hài lòng của người dân trong khám chữa bệnh đạt trên 80%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Ngân Sơn xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người dân; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, trong đó tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế để thực hiện vai trò là tuyến ban đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới hệ thống cung cấp dịch vụ y tế; tăng cường công tác quản lý y tế…/.

Thu Cúc
Sign In