Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Pác Nặm cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 08:47:51 )

Với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, nhìn chung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Pác Nặm năm 2018 cơ bản đã được hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong lĩnh vực kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, đẩy mạnh công tác chuyển giao kỹ thuật cho người dân thông qua triển khai nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: Trồng gừng, nghệ, chuối tây, cây lê, cây thuốc lá và chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, chăn nuôi lợn đen địa phương; thực hiện Mô hình sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng canh tác lúa cải tiến - SRI được 40ha, Mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa với quy mô 180ha… Toàn huyện trồng rừng được trên 389ha, đạt 105,3% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. UBND huyện đã chỉ đạo tổ tư vấn của huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập hợp tác xã, qua đó đã thành lập được thêm 03 hợp tác xã. Đến ngày 09/11/2018, Pác Nặm đã hoàn thành 117,48% kế hoạch thu ngân sách năm 2018.


Các đại biểu tham quan mô hình canh tác lúa cải tiến - SRI tại xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

Song song với phát triển kinh tế, công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được các cấp, ngành của huyện quan tâm thực hiện. Các chế độ chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định… Đáng chú ý là năm 2018, Pác Nặm đã giải quyết việc làm cho 939 lao động, đạt 233,7% kế hoạch; duy trì 10/10 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, duy trì 10/10 xã phù hợp với trẻ em; toàn huyện đã giảm được 3,62% hộ nghèo; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã từng bước được chuẩn hóa, đến nay, tỷ lệ cơ quan nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp đạt 100%, tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn 94%...

Về an ninh - quốc phòng, trên địa bàn huyện, các hoạt động tôn giáo đều diễn ra đúng quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, năm 2018 vẫn còn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện không đạt kế hoạch đề ra như: Tổng sản lượng lương thực, số lượng tổng đàn vật nuôi trâu, bò, lợn chưa đạt kế hoạch; Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án còn chậm; năng lực và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã còn nhiều hạn chế…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, bước sang năm 2019, Pác Nặm phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 21.299 tấn; bình quân lương thực đầu người 621kg; chuyển đổi 30ha đất nông nghiệp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; tổng đàn trâu, bò, ngựa đạt 18.634 con, đàn lợn 34.488 con; trồng mới 200ha rừng, trong đó có 20ha rừng cây gỗ lớn; hoàn thành 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% đến 4%...

Để đạt được những mục tiêu trên, trong năm tới, Pác Nặm xác định: Tập trung chỉ đạo, lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, năng suất cao, chất lượng tốt đưa vào sản xuất; tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, Chương trình 30a, Chương trình 135 theo đúng quy định; tiếp tục duy trì, phát triển văn hóa văn nghệ, thể thao; tăng cường chỉ đạo xây dựng, áp dụng các biện pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các bậc học; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chương trình bảo vệ trẻ em, đặc biệt là công tác giảm nghèo; thường xuyên thăm nắm tình hình hoạt động tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.../.

Thu Cúc
Sign In