Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Pác Nặm đổi thay sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a

(Cập nhật lúc: 31/05/2019 15:40:23 )

Bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống của nhân dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm dần hoàn thiện... Đó là những thay đổi rõ nét sau 10 năm huyện Pác Nặm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến

Là huyện nằm trong diện thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Pác Nặm xác định đây là cơ hội lớn giúp huyện có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Do đó, sau khi Nghị quyết được ban hành, huyện đã chủ động trong việc triển khai các bước thực hiện theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời xây dựng, triển khai giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở lấy ý kiến và xác định nhu cầu của người dân… Nhờ đó, các chính sách hỗ trợ cho đầu tư phát triển được thực hiện theo đúng quy trình, đúng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, để tập trung nguồn lực, huyện còn lồng ghép các nguồn vốn theo hướng dẫn của cấp trên và sắp xếp đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư

Từ năm 2009 đến hết năm 2018, huyện được ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù trên 387,5 tỷ đồng, trong đó vốn chương trình 30a trên 275 tỷ đồng, vốn Chương trình 135 gần 112 tỷ đồng, còn lại là vốn từ Dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin và vốn Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo - giám sát đánh giá chương trình. Từ nguồn vốn trên, huyện đã khởi công mới 273 công trình; duy tu bảo dưỡng 109 công trình; đầu tư chuyển tiếp 24 công trình, trọng tâm là xây dựng kênh mương thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình nhà văn hóa xã... Đa số các công trình đầu tư, đi vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả kinh tế, xã hội lớn bởi trong quá trình đầu tư, xây dựng huyện luôn tuân thủ nguyên tắc đầu tư theo yêu cầu thực tế và nguyện vọng của nhân dân. Từ nguồn vốn 30a, huyện cũng đã hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân để phát triển sản xuất, chăn nuôi, thương mại và các lĩnh vực xã hội khác, trong đó trọng tâm là hỗ trợ khai hoang, phục hóa, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ phân bón, xây dựng chuồng trại; trồng cỏ chăn nuôi gia súc...; tập trung hỗ trợ nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

Song song với đó, Pác Nặm đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo khác như: Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ về giáo dục, y tế; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin cùng một số các chính sách, dự án khác.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 30a, Pác Nặm cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lớn từ các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là Tập đoàn Bảo Việt đã hỗ trợ huyện trên 50 tỷ đồng thực hiện đầu tư 26 công trình, trong đó xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp 07 trạm y tế; 12 công trình trường lớp học; 05 công trình nhà bếp ăn trường học; 02 công trình mua sắm bàn ghế, giường cho học sinh bán trú.

Ảnh: Một lớp học mẫu giáo bé của Trường Mầm non Nghiên Loan II

Sau 10 năm triển khai các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, huyện Pác Nặm đã có những đổi thay tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nhất là đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Giai đoạn 2009 - 2018, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm 17,34%, số hộ nghèo giảm từ 3.026 hộ xuống còn 2.770 hộ. Thu nhập bình quân của người dân năm 2018 tăng gần 6 lần so với cuối năm 2008. Đến hết năm 2018, lương thực bình quân đầu người đạt 619kg/năm; tỷ lệ lao động nông thôn trên địa bàn huyện qua đào tạo đạt 17,43%; số công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động cho toàn bộ diện tích cây trồng 2 vụ là 151 công trình; số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,59%; 10/10 xã có đường giao thông thông suốt 4 mùa; 93,61 hộ dân được sử dụng điện; 10/10 xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT; 10/10 xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; đại bộ phận người dân đã được tiếp cận cung cấp thông tin về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các kênh như báo chí và các kênh truyền thông khác....     

Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Tuy nhiên, đến nay, so với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Pác Nặm vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, mặc dù số lượng hộ nghèo của toàn huyện giảm, nhưng lại rơi vào cận nghèo; số hộ nghèo của huyện chủ yếu là nghèo theo tiêu chí thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhóm hộ thoát nghèo và hộ cận nghèo còn ở mức thấp, chưa đảm bảo bền vững, các hộ thoát nghèo thực chất chỉ là vượt qua ngưỡng chuẩn nghèo, rất dễ tái nghèo. Bên cạnh đó, do đặc thù địa phương là huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, thường hay xảy ra thiên tai, dịch bệnh đã tác động đến thu nhập và đời sống của người dân, qua đó tác động đến khả năng đóng góp của người dân và cộng đồng vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững...

Để thực hiện giảm nghèo theo mục tiêu Nghị quyết 30a của Chính phủ, trong những năm tiếp, huyện Pác Nặm xác định: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để phát huy vai trò làm chủ của người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo ở từng địa phương; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng...

Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa về hình thức và nội dung trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo hiểu được trách nhiệm của mình để tự lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo; tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ các hoạt động chuyển giao kỹ thuật để hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, cận nghèo; đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp.

Trong thời gian tiếp theo, huyện Pác Nặm tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả (Ảnh: Mô hình chăn nuôi trâu bò tại xã Nghiên Loan)

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng tiếp cận các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản về: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận dịch vụ thông tin… Song song với đó là tiến hành phân loại nhóm hộ nghèo để có biện pháp giúp đỡ phù hợp./.

Thu Cúc
Sign In