Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Pác Nặm thúc đẩy sản xuất tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản

(Cập nhật lúc: 13/06/2019 15:23:18 )

Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm nông sản trên địa bàn, thời gian qua, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các địa phương trên địa bàn huyện sử dụng các nguồn vốn của các Chương trình, dự án như: 30a, 135, nông thôn mới… để xây dựng các mô hình, dự án theo hướng sản xuất tập trung, tạo ra các sản phẩm hàng hóa.

Cụ thể, từ năm 2004 - 2018, Pác Nặm đã xây dựng được 23 dự án chăn nuôi vỗ béo trâu, bò; 05 dự án nhân rộng mô hình vỗ béo trâu bò, phát triển 11 dự án chăn nuôi lợn địa phương. Đồng thời  xây dựng thương hiệu cho sản phẩm từ chăn nuôi tham gia Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” và đến nay đã lựa chọn được 05 sản phẩm để tập trung phát triển thành sản phẩm OCOP của địa phương gồm: Thịt trâu khô gác bếp, lạp sườn, xúc xích, thịt lợn treo gác bếp, thịt chua… Qua đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho nhân dân.


Huyện Pác Nặm đã phát triển được trên 2.000ha trồng ngô hàng hóa

Trên địa bàn huyện cũng bước đầu hình thành một số mô hình và vùng sản xuất hàng hóa như: Vùng trồng ngô với diện tích trên 2.000ha; vùng trồng gừng, nghệ tại các xã Xuân La, Nhạn Môn, Giáo Hiệu, Cao Tân, Cổ Linh với quy mô trên 50ha; vùng sản xuất rau tại Bộc Bố, Giáo Hiệu, Nghiên Loan với quy mô trên 30ha; vùng trồng Mận chín sớm tại Nghiên Loan, Xuân La, Bằng Thành với quy mô sản xuất trên 185ha.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, giai đoạn 2004 - 2018, toàn huyện trồng rừng mới được 7.500ha, trong đó có 7.216ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây mỡ, keo, xoan, lát. Tỷ lệ che phủ rừng của huyện đến năm 2018 đạt 56,15% tăng so với năm 2004 là 19,15%. Kinh tế rừng đang mở ra hướng phát triển mới của người dân, nhiều hộ gia đình đã chuyển từ canh tác nương rẫy sang trồng rừng sản xuất; từ chỗ khai thác tài nguyên rừng đã chuyển sang trồng mới, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và khai thác rừng trồng một cách hiệu quả.

Pác Nặm là huyện có nhiều tiềm năng trong phát triển nông - lâm nghiệp; điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng hàng hóa, đặc biệt là thế mạnh trong phát triển chăn nuôi; có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất… Vì vậy, thời gian tiếp theo, để phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Pác Nặm xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới trong phát triển nông - lâm nghiệp, đưa kinh tế hợp tác trở thành một trong những động lực quan trọng phát triển ngành.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao trong sản xuất nông - lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gắn với sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển vùng sản xuất rau sạch và chế biến nông lâm sản; tập trung phát triển chăn nuôi theo phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại tập trung gắn với an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trên cơ sở ổn định việc giao đất, giao rừng, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và các cây lâm sản ngoài gỗ; xây dựng các mô hình liên kết bền vững, chú trọng vai trò của các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm./.

Thu Cúc
Sign In