Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Pác Nặm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi các cây trồng có giá trị cao

(Cập nhật lúc: 17/10/2018 10:41:47 )

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Pác Nặm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Cây nghệ được lựa chọn là một trong những loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa
của huyện Pác Nặm

Với mục tiêu tăng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế cao thay thế cho những cây trồng truyền thống kém hiệu quả, huyện Pác Nặm đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng theo hướng hình thành những vùng sản xuất tập trung và nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Theo đó, thực hiện Đề án sản xuất theo hướng hàng hóa, năm 2018, Pác Nặm trồng được 38ha cây gừng, cây nghệ; 15ha cây chuối và 05ha cây lê… Cùng với đó, toàn huyện thực hiện Mô hình chuyển đổi đất nông nghiệp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao được 32ha, đạt 107% kế hoạch, trong đó trồng được 4,5ha cây thuốc lá; trên 10ha cây ăn quả; 05ha cây gừng, nghệ; 02ha cây đỗ tương; 0,5ha cây hoa màu; 08ha trồng rau và một số diện tích chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Đối với Mô hình Cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa thực hiện với diện tích 180ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó vụ xuân đã thực hiện 90ha với 498 hộ gia đình tham gia; vụ mùa thực hiện 90ha với 420 hộ tham gia. Mô hình sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng canh tác lúa cải tiến - SRI thực hiện được 40ha, đạt 100% kế hoạch.

Để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất, Pác Nặm cũng đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân phát triển các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao để áp dụng vào sản xuất; Khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất rau an toàn có xác nhận và các sản phẩm nông nghiệp khác đạt tiêu chí sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn,; Gắn sản xuất, tiêu thụ với bảo quản sản phẩm…/.

Thu Cúc
Sign In