Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Pác Nặm: Vượt khó thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 27/03/2020 16:05:14 )

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt huyện vùng cao Pác Nặm đến nay đã có những đổi thay tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành tất các tiêu chí nông thôn mới thì Pác Nặm vẫn cần sự vào cuộc hơn nữa của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân.

Bộ mặt nông thôn đã có sự đổi thay

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn của huyện như: Hệ thống đường giao thông trục thôn, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... ngày càng hoàn thiện. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tình hình xã hội ổn định, hệ thống chính trị được tăng cường.

Hiện trên địa bàn huyện Pác Nặm, 65,3% đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 94,3% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động; 85,8% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; các thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống trường học, chợ nông thôn, nhà ở dân cư... từng bước được hoàn thiện.

Tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Pác Nặm được nhựa hóa, bê tông hóa ngày càng tăng

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nông thôn, những năm qua, Pác Nặm còn đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Nhờ vậy, sản xuất nông - lâm nghiệp đã có bước phát triển, an ninh lương thực được đảm bảo. Các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục; chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ pháp lý, văn hóa thông tin, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội... được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương. Hiện nay, tỷ lệ lao động có việc làm của Pác Nặm đạt 96,2%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 35,17%, bình quân giảm được 03%/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 21,41 triệu đồng/năm, tăng 3 lần so với năm 2010.

Công tác dạy và học được quan tâm thực hiện, 10/10 xã của huyện đều đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, cả 10 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế… Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, với nhiều nội dung hình thức phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở được nâng lên; đã phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trên các lĩnh vực công tác ở cấp xã và thôn. Trên địa bàn huyện, 100% xã có cán bộ, công chức xã đạt chuẩn. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn cơ bản được giữ vững, ổn định...

Nỗ lực vượt khó…

Mặc dù, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi thay tích cực, nhưng để hoàn thành các tiêu chuẩn, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới thì với một huyện vùng cao như Pác Nặm vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân/xã 9,9 tiêu chí, còn 08/10 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu: 55 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 03 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 31 triệu, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2 - 2,5%/ năm, 98% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế, 98% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh…, huyện Pác Nặm xác định cần sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian tới, ngoài việc duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, huyện sẽ tập trung triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện những nội dung, chỉ tiêu đạt thấp để từng bước hoàn thành tiêu chí nông thôn mới và giảm nghèo và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới…

Ưu tiên phát triển các cây trồng vật nuôi có thế mạnh của địa phương vẫn được xem là giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới của huyện Pác Nặm trong giai đoạn 2021 - 2025

Cụ thể, trong phát triển kinh tế, huyện tiếp tục triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển các cây trồng vật nuôi có thế mạnh của địa phương; có chính sách thu hút phát triển nông lâm nghiệp; thúc đẩy triển khai Chương trình OCOP nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương; quan tâm phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, chú trọng đầu tư cho các thôn vùng cao, thôn đặc biệt khó khăn, nhất là hệ thống đường trục thôn, liên thôn… cải thiện trực tiếp đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân; góp phần vào hoàn thành xã nông thôn mới. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng thiết chế văn hóa và nâng cao hoạt động văn hóa thể dục, thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn, cải tạo cảnh quan môi trường, trong đó quan tâm đến mô hình thôn, bản xanh, sạch, đẹp. Tăng cường công tác an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai các giải pháp mạnh để kiềm chế và xử lý các vấn đề tội phạm liên quan đến ma túy, truyền đạo trái phép…, nhân rộng và phát huy các mô hình tự quản đảm bảo giữ vững an ninh trật tự của địa phương.

Quan tâm bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện; giao công chức cấp xã làm nhiệm vụ chuyên trách xây dựng nông thôn mới… cũng là những giải pháp được huyện Pác Nặm tiếp tục thực hiện./.

Thu Cúc
Sign In