Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát triển cây lê trên địa bàn huyện Ngân Sơn

(Cập nhật lúc: 23/08/2019 14:47:51 )

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ngân Sơn trồng khoảng 23 ha cây lê. Cây lê sinh trưởng, phát triển tốt, thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả kinh tế cao, đây là một cây trồng thế mạnh của huyện Ngân Sơn.

Cây lê bản địa

Nhằm phát triển bền vững cây lê trên địa bàn, UBND huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện xây dựng Đề án quy hoạch, phát triển cây lê, cây dẻ tại địa phương trở thành cây thế mạnh của huyện trong giai đoạn 2020-2025; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình cải tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật (thâm canh, tỉa tán, bón phân, bọc quả, phòng trừ sâu, bệnh hại… ) cho cây lê tại xã Đức Vân; rà soát diện tích cây lê đang được thu hoạch trên toàn huyện, xây dựng kế hoạch cải tạo vụ 2020 và những vụ tiếp theo nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng./.

Nông Cúc
Sign In