Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tại địa phương

(Cập nhật lúc: 18/03/2020 16:09:33 )

Trong những năm qua, mặc dù nguồn thu ngân sách rất hạn hẹp, phụ thuộc nhiều vào tỉnh, Trung ương, nhưng huyện Chợ Mới vẫn dành khoản ngân sách đáng kể để chi cho đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn trên địa bàn.

73,8% đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã trên địa bàn huyện Chợ Mới đã được bê tông hóa

Trên cơ sở nhu cầu hạ tầng của các địa phương, Chợ Mới ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế, trong đó xác định kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò “xương sống”, huyện đã tập trung phân bổ nguồn vốn, triển khai nhiều dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến trên địa bàn huyện… đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi kết nối, giao lưu trao đổi hàng hóa giữa địa phương với các vùng trong và ngoài tỉnh. Đến hết năm 2019, hệ thống đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, thị trấn được trải nhựa 100%; các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, nội thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 70%.

Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học của Chợ Mới cũng từng bước được đầu tư, phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Công tác xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng. Trong giai đoạn 2016 - 2019, huyện đã đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên trên 50 công trình. Hết năm 2019, có 15/38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 39,47%. Các trạm y tế của huyện dần được đầu tư nâng cấp, cải tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa phương.

Hệ thống giao thông, công trình thủy lợi và các công trình sinh hoạt cộng đồng ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, phát triển sản xuất và phát triển đời sống của nhân dân. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, huyện đã tập trung ưu tiên đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây dựng trên 30 công trình thủy lợi, góp phầm đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới tiêu trong nông nghiệp. Đến nay, 97% hộ dân trên địa bàn huyện đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Toàn huyện có 104/157 thôn có nhà văn hóa được kiên cố hóa. Hiện 154/159 thôn trên địa bàn huyện đã được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt 97%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia 98%…

Tuy đã được quan tâm đầu tư, song nhìn chung hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn huyện Chợ Mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Số lượng công trình được đầu tư còn bị hạn chế về vốn; hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều tuyến chưa đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải và tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay, huyện Chợ Mới vẫn còn 03 thôn chưa có điện lưới quốc gia; tỷ lệ nhà văn hóa xã, thị trấn được kiên cố hóa toàn huyện mới đạt 35,7%...

Thời gian tiếp theo, huyện Chợ Mới xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong phát triển kết cấu hạ tầng; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng dưới mọi hình thức. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư và huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời quản lý tốt nguồn vốn, dựa trên nguồn vốn đã được bố trí, huyện tập trung cân đối, phân bổ hợp lý, phù hợp với nhu cầu và thực tế tại các địa phương nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đang dở dang, các dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn theo từng giai đoạn đã được phê duyệt. Đối với các dự án mới, huyện sẽ lựa chọn những nhà thầu có năng lực, trách nhiệm, đảm bảo thi công đúng thời hạn quy định; quản lý chặt chẽ quá trình thi công, nghiệm thu, bàn giao, đảm bảo phát huy hiệu quả công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Cùng với đó chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận từ phía người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng tạo điều kiện công tác thi công…/.

Thu Cúc
Sign In