Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quan tâm đời sống người dân Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc

(Cập nhật lúc: 18/04/2019 15:31:43 )

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã triển khai hỗ trợ phát triển cộng đồng tại một số thôn, bản vùng đệm các khu rừng đặc dụng của Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên cho nhân dân.

Người dân xã Xuân Lạc được hỗ trợ phát triển chăn nuôi tăng thu nhập

Xã Xuân Lạc hiện có 836 hộ sinh sống tại 14 thôn, bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Theo số liệu báo cáo điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo, đến nay toàn xã có 467 hộ nghèo, 55 hộ cận nghèo, số hộ nghèo qua các năm chỉ giảm khoảng 1,4%. Tỷ lệ hộ nghèo cao tập trung ở khu vực vùng đệm khu bảo tồn và để đảm bảo sinh tồn, người dân vẫn lệ thuộc vào tài nguyên rừng.

Trong khi đó, Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc có hệ động thực vật đa dạng và phong phú, với diện tích vùng lõi trên 4.000ha, vùng đệm trên 16.000ha. Để bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường rừng, huyện Chợ Đồn xác định việc cần thiết là ổn định cuộc sống người dân tại các khu vực vùng đệm.

Bởi vậy, những năm qua, huyện đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân, trong đó có chính sách đầu tư cho cộng đồng thôn, bản vùng đệm, vùng lõi để đồng bào quản lý rừng đặc dụng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định này, huyện Chợ Đồn có 12 thôn, bản với gần 700 hộ dân thuộc các xã Xuân Lạc, Bản Thi, Đồng Lạc, Quảng Bạch nằm trong vùng đệm, có nguy cơ tác động đến rừng của Khu Bảo tồn Nam Xuân Lạc. Thực hiện Quyết định, từ năm 2015 đến nay, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn, bản/năm, cùng với sự đóng góp kinh phí, ngày công lao động của bà con, chính sách này đã hỗ trợ các hạng mục công trình như: Làm đường nội thôn, nhà hội trường thôn, cầu dân sinh, công trình nước sạch, phục vụ thiết thực cho cuộc sống cộng đồng. Cùng với đó là sự hỗ trợ về cây giống, con giống phát triển chăn nuôi, trồng trọt, giúp người dân cải thiện cuộc sống.

Con đường giao thông nông thôn của xã Xuân Lạc từ nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định 24 và sự góp công của nhân dân

Cụ thể, tính từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ làm 07 nhà họp thôn; Làm đường giao thông nông thôn tại các thôn Nà Dạ, Bản Eng, Bản Khang (Xuân Lạc), Cốc Tộc, Chợ Điểng (Đồng Lạc)… Từ khi những con đường được bê tông hóa, việc sinh hoạt, sản xuất, lao động của người dân đã thuận tiện hơn.

Hiện nay, mặc dù nguồn vốn đầu tư của Nhà nước hàng năm còn hạn chế, song Ban Quản lý Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc luôn tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhiều hộ đã tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, góp phần không nhỏ trong việc ổn định tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Theo lãnh đạo xã Xuân Lạc, chính sách hỗ trợ theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg có ý nghĩa rất lớn đối với người dân và lực lượng chức năng. Từ khi triển khai chính sách đã từng bước ổn định đời sống người dân, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác quản lý tài nguyên, giảm sự tác động của người dân vào tài nguyên rừng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng ở Chợ Đồn./.

Thu Trang
Sign In