Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019

(Cập nhật lúc: 23/09/2019 15:59:19 )

Chiều 20/9/2019, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg giai đoạn 2010 - 2019; biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019. Đồng chí Trịnh Đình Sính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (Kết luận số 61-KL/TW) và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2010-2020” (Quyết định số 673/QĐ-TTg), Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61) và chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo tại cấp xã, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố, trong thời gian qua, Hội Nông dân thành phố luôn thực hiện tốt chương trình phối hợp với các ngành chức năng; chú trọng công tác phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn, giúp đỡ, hỗ trợ nông dân về vốn, đầu tư, kỹ thuật để phát triển sản xuất. Hội viên nông dân đã được tiếp cận và hưởng lợi từ nhiều chế độ chính sách ưu đãi áp dụng trong nông nghiệp, được tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng có nhiều khởi sắc. Công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có sự chuyển biến tích cực, tiếp tục phát triển có sức lan tỏa trong các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ; khích lệ nhiều hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm từ đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều hộ nông dân nghèo đã vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ năm 2016 - 2018, toàn thành phố có 1.247 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 48 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2019, toàn thành phố có 844 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân trên địa bàn.

Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019 được biểu dương tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, 20 hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019; Hội Nông dân thành phố tặng Giấy khen cho 22 hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019. Hội nghị đã chọn cử 14 đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2019./.

Hương Dịu
Sign In