Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019 -2020

(Cập nhật lúc: 31/10/2019 15:46:43 )

Bắt đầu bước vào mùa khô 2019 - 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Bắc Kạn đã chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), nhằm hạn chế số vụ cháy rừng cũng như thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Thành phố Bắc Kạn có tổng diện tích quy hoạch 03 loại rừng trên 11.426ha. Các trạng thái rừng phổ biến trên địa bàn thành phố chủ yếu là rừng tái sinh nghèo kiệt, rừng trồng với kết cấu ít tầng tán, dễ tích tụ nhiều vật liệu cháy nên trong mùa hanh khô rất dễ bắt lửa và tạo thành đám cháy lớn (tập trung tại 04 xã phường: Dương Quang, Nông Thượng, Xuất Hóa, Huyền Tụng).

Mùa khô năm 2018 - 2019, do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng. Ngay từ đầu mùa khô, Hạt Kiểm lâm thành phố đã tham mưu cho Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng thành phố kiện toàn Ban chỉ huy và xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019 của thành phố và chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn tham mưu cho UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR; tổ chức rà soát, kiện toàn lại Ban chỉ huy PCCCR của xã, phường và các đội PCCCR, quản lý, bảo vệ rừng ở các thôn, tổ với tổng số 309 thành viên tham gia; giao kiểm lâm viên tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm khi có cháy rừng xảy ra; nghiêm túc thực hiện trực PCCCR, hướng dẫn người dân đốt, dọn thực bì trồng rừng đúng quy định; tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là PCCCR với kết quả thực hiện được 76 cuộc tuyên truyền với trên 3.000 lượt người tham dự.

Người dân tích cực kiểm tra rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ cháy rừng xảy ra

Để chủ động trong công tác PCCCR mùa khô 2019 - 2020, hạn chế thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy gây ra, ngay từ tháng 10/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Chỉ đạo) đã xây dựng và ban hành Phương án, Kế hoạch thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2019 - 2020.

Theo Phương án và Kế hoạch thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2019 - 2020, trong thời gian tới thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR của xã, phường và các đội PCCCR, quản lý, bảo vệ rừng ở các thôn, tổ phố và xây dựng thêm các tổ đội chữa cháy rừng tại khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao; xây dựng kế hoạch PCCCR tại các xã, phường, các chủ rừng; phân công lực lượng trực PCCCR từ cấp thành phố đến các xã, phường trực 24/24h trong ngày suốt 06 tháng mùa khô 2019 - 2020 để nhận thông tin cấp dự dự báo cháy rừng và kịp thời triển khai lực lượng khi có cháy rừng xảy ra; tiếp tục phối hợp với UBND phường Huyền Tụng và xã Dương Quang ký kết hợp đồng giữa Ban Chỉ đạo với các tổ bảo vệ rừng, PCCCR trong 06 tháng mùa khô (từ 01/11/2019 - 30/4/2020).

Công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng. Những nội dung tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR được đưa vào các cuộc họp, hội nghị tại xã, phường, thôn, tổ phố… đặc biệt là các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, sự chủ động và có các biện pháp chữa cháy kịp thời, hiệu quả, nhanh chóng.

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra PCCCR sẽ được tăng cường. Ban Chỉ đạo thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra công tác PCCCR của Ban Chỉ huy PCCCR các xã, phường và chủ rừng nhất là các khu rừng trọng điểm dễ cháy, để kịp thời phát hiện và nhắc nhở, xử lý các cá nhân, tổ chức chưa thực hiện tốt công tác PCCCR. Ban Chỉ huy PCCCR các xã, phường và các đơn vị tổ chức kiểm tra các tổ, đội PCCCR của các thôn, bản, tổ phố, các chủ rừng; xử lý nghiêm các chủ rừng không chấp hành các quy định về PCCCR.

Tại Kế hoạch thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2019 - 2020, Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ rõ trong thực hiện công tác PCCCR nói riêng và công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung không chỉ có riêng lực lượng kiểm lâm mà phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm địa bàn - công an xã - dân quân tự vệ và sự phối hợp giữa các ngành liên quan với chính quyền xã, phường, thôn, tổ phố.

Ban Chỉ đạo thành phố đã giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy PCCCR các xã, phường, cụ thể: Ban Chỉ huy PCCCR các xã, phường xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các thôn, tổ phố, chủ rừng xây dựng và thực hiện kế hoạch PCCCR. Xử lý theo quy định những thôn, bản, tổ phố, chủ rừng không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCCR. Huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để ứng cứu chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; khi đám cháy lớn vượt khỏi tầm kiểm soát của địa phương thì báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố huy động thêm lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy…

Với sự chủ động, tích cực trong công tác PCCCR, lực lượng kiểm lâm, các cơ quan, chính quyền địa phương và nhân dân thành phố Bắc Kạn nỗ lực không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô 2019 - 2020./.

Hương Dịu
Sign In