Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn: Hiệu quả từ Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Cập nhật lúc: 23/10/2019 15:13:00 )

Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thành phố Bắc Kạn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; trong đó đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ gắn với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể; hướng dẫn các khu dân cư thực hiện Cuộc vận động gắn với yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, tập trung hướng về cơ sở, mở rộng và đa dạng hóa việc tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xác định nâng cao đời sống người dân là một trong những nội dung quan trọng của Cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phát triển kinh tế phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều mô hình, phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thi đua ”Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp, cơ quan; Đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm”... Qua đó, nhân dân ở khu dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ổn định đời sống, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt 40 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%.

Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố đã vận động nhân dân hiến trên 8.111 m2 đất và đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn được gần 2km; tu sửa và làm mới được 2,5km đường dân sinh; lắp điện chiếu sáng 178/190 ngõ hẻm với tổng số tiền nhân dân đóng góp 640 triệu đồng; huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng dựng nhà cho 05 hộ nghèo, trao 200 chiếc ghế nhựa và một số thiết chế văn hóa cho 5 nhà văn hóa thôn của xã Nông Thượng... Năm 2017, thành phố đã có xã Nông Thượng là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, thành phố đã và đang huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới.

Người dân tổ 11 phường Nguyễn Thị Minh Khai vệ sinh đường ngõ góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp

Phong trào khuyến học trên địa bàn thành phố được thực hiện bằng sự huy động công sức của toàn dân, 100% khu dân cư đóng góp quỹ khuyến học để trao thưởng, tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, tạo sự khích lệ động viên phong trào khuyến học trên địa bàn thành phố. 100% khu dân cư trên địa bàn không có trẻ em bỏ học.

Nhằm xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, MTTQ thành phố đã hướng dẫn các khu dân cư đưa các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh vào quy ước, hương ước Làng văn hóa, Khu phố văn hóa của khu dân cư. Việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa hằng năm được thực hiện, công khai, dân chủ, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Đến nay, 127/127 khu dân cư trên địa bàn thành phố xây dựng Quy ước văn hóa và có trên 70 nghìn lượt gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 713 khu dân cư được công nhận Khu dân cư văn hóa.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện, trở thành phong trào của toàn dân. Hằng năm, thành phố Bắc Kạn tổ chức phát động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” với số tiền ủng hộ gần 2 tỷ đồng/năm.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm. Thành phố đã đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các Trạm Y tế xã, phường; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các y, bác sĩ công tác tại các Trạm đảm bảo phục vụ cho nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân số, tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hưởng ứng các hoạt động “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được thường xuyên quan tâm. Các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; mô hình “Khu dân cư văn minh”; “Khu dân cư Xanh - Sạch - Đẹp” được triển khai thực hiện. Thành phố đã tổ chức lễ phát động chung sức xây dựng nông thôn mới tại các xã và ra quân dọn dẹp, vệ sinh, đường làng ngõ, xóm tại các khu dân cư với 5.379 ngày công lao động; tổ chức 40 buổi tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường tại 25 thôn, bản của 02 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới (Nông Thượng, Dương Quang) với trên 1.750 hộ dân tham gia. Đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn 02 xã cơ bản đi vào nề nếp, người dân đã có nhiều ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Để nhằm thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và Công an các cấp đã ký kết kế hoạch, chương trình phối hợp thực hiện phong trào ”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng và thực hiện các mô hình theo hướng xã hội hóa với hình thức “Tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở; vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”…

Những năm qua, với những kết quả đạt được, Cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

Hương Dịu
Sign In