Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn một năm khởi sắc

(Cập nhật lúc: 16/01/2019 10:02:10 )

Năm 2018, thành phố Bắc Kạn đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tạo bước phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, gắn sản xuất nông, lâm nghiệp với sản xuất hàng hóa và từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao…

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

Trong năm qua, thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng. Có tổng số 62 công trình đ­­ược giao kế hoạch năm 2018 từ nguồn ngân sách Nhà nước đã và đang được thực hiện. Ngoài ra thành phố còn được tỉnh quan tâm, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn. Đáng chú ý là các công trình đầu tư xây dựng thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, công trình Trạm y tế xã Dương Quang, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường nội thị...

Hạ tầng Khu đô thị Bắc Sông Cầu đang được đầu tư xây dựng

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đạt hiệu quả thiết thực đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống đường giao thông được xây dựng và dần hoàn thiện làm thay đổi cơ bản diện mạo của đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thương mại - dịch vụ chiếm 56,1% trong cơ cấu kinh tế

Không chỉ tăng nhanh về số lượng, năm 2018, ngành thương mại - dịch vụ của thành phố đã có bước phát triển mạnh theo hướng hiện đại hóa. Nội lực của doanh nghiệp, địa phương từng bước được khai thác. Các kênh lưu thông hàng hóa hình thành ngày một đa dạng. Các địa điểm kinh doanh tập trung, các cửa hàng, khu vực mua sắm phát triển và duy trì có hiệu quả, kéo theo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển này.


Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2018 của thành phố đạt gần 2.800 tỷ đồng

Trong năm, thành phố đã cấp gần 400 giấy phép kinh doanh cho các hộ gia đình, đến nay trên địa bàn có 3.085 hộ kinh doanh ngành dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2018 đạt gần 2.800 tỷ đồng, bằng 103,56% kế hoạch, bằng 105,5% so với cùng kỳ.

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, đây sẽ là thuận lợi lớn thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, góp phần đưa nền kinh tế của thành phố phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng được thành phố xác định là một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, nhằm khuyến khích, đẩy mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thành phố đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển. Nhờ đó, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2018 đạt 429 tỷ đồng, bằng 106,23% kế hoạch, bằng 108,2% so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông lâm nghiệp

Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế (chỉ với 5,9%), nhưng thành phố luôn quan tâm đầu tư phát triển nông lâm nghiệp hướng đến sản xuất chất lượng cao, vì vậy, đóng góp của lĩnh vực này đối với nền kinh tế là khá lớn.

Năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt của thành phố đạt gần 4.600 tấn, đạt 110% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ; các cây trồng khác cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện thâm canh, sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm 10,2ha cam, quýt (đạt 204% kế hoạch). Có 170ha diện tích canh tác đạt giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm. Trong năm, thành phố triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại phường Huyền Tụng.

Mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Trong năm, đã có 5 tổ chức kinh tế (02 HTX, 03 Doanh nghiệp) của thành phố Bắc Kạn đăng ký tham gia Chương trình OCOP với 16 sản phẩm. Qua đánh giá chấm điểm xếp hạng cấp thành phố có 13/13 sản phẩm tham gia đánh giá đạt chất lượng từ 3 sao trở lên. Tỉnh đã công nhận 10 sản phẩm của thành phố đạt chất lượng từ 3 sao trở lên.

Năm 2018, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện trên các lĩnh vực nên tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tiếp tục chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; chú trọng phát triển kinh tế tập thể, nhiều hợp tác xã được thành lập mới và hoạt động hiệu quả; giải quyết dứt điểm một số vướng mắc, khó khăn kéo dài liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng; các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo./.

Hương Lan
Sign In