Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế

(Cập nhật lúc: 18/10/2019 10:31:35 )

Sau 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, công tác BHYT trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sau khi nhận được văn bản của Thành ủy Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lồng ghép tuyên truyền để phổ biến đến toàn dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo hiểm y tế, nhất là Luật Bảo hiểm y tế; chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ban, ngành của thành phố tổ chức triển khai công tác cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… đảm bảo quyền lợi cho người dân trên địa bàn theo đúng quy định của Luật BHYT và phối hợp tham mưu giải quyết các vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt Luật BHYT trên địa bàn.

Thành phố Bắc Kạn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHYT ở tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp nhằm khắc phục và xóa bỏ tình trạng không tham gia hay nợ đóng BHYT kéo dài của các doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để xử lý nghiêm minh và hạn chế, ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT.

Trong thời gian qua, thành phố đã thực hiện chủ trương từng bước chuyển việc cấp ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ người dân tham gia BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, thúc đẩy các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm tính công bằng trong đánh giá hiệu quả hoạt động giữa các cơ sở y tế, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT và thúc đẩy việc tham gia BHYT. Thành phố đã triển khai thực hiện chính sách theo quy định: Từ ngày 01/01/2016 người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở này trong phạm vi 1 tỉnh; và người đăng ký khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào khi khám, chữa bênh tại bệnh viện tuyến huyện trên phạm vi toàn quốc đều được hưởng quyền lợi BHYT.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT; tăng cường đào tạo, bổ sung, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tham mưu quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác giám định BHYT và quản lý quỹ BHYT; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học và kỹ thuật để hoàn thiện công tác quản lý người tham gia BHYT, quản lý quỹ BHYT và quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại; tích cực thực hiện cải cách hành chính; phối hợp với Ngành Y tế tổ chức hợp đồng khám, chữa bệnh, kiểm tra, giám sát đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ngày càng được nâng lên

Để thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, thời gian qua thành phố Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo cơ quan y tế tăng cường công tác phát triển năng lực chuyên môn; nâng cao tinh thần phục vụ, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, công tác giáo dục sức khỏe cho nhân dân, coi đây là một trong những khâu quan trọng nhất trong thực hiện chính sách BHYT. Trung tâm y tế thành phố đã cải tiến quy trình khám bệnh, xây dựng quy trình hướng dẫn lấy số tự động vào bàn đăng nhập thủ tục hành chính và phát số khám, bàn khám phù hợp với bệnh; củng cố, sắp xếp lại các khoa, phòng theo Thông tư số 37/TT-BYT ngày 25/10/2016 tăng cường nhân lực tại các khâu tiếp đón, khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, thu viện phí, cấp phát thuốc... ; phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận tiếp đón với bộ phận thu viện phí và hướng dẫn người bệnh các thủ tục BHYT; công khai thời gian khám bệnh, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên, có sơ đồ các khoa khám, chữa bệnh... ; bố trí 1 bàn tiếp đón tại khu trung tâm của khoa Khám bệnh, chuẩn bị 10 bàn khám bệnh để phục vụ khám bệnh cho bệnh nhân hằng ngày; đồng thời xây dựng phương án linh hoạt khi lưu lượng người bệnh đến khám tăng đột biến sẽ tăng cường các bác sỹ trong khoa điều trị hỗ trợ khám bệnh, không để người bệnh phải chờ đợi lâu; khám chữa bệnh cho các đối tượng BHYT và trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai kịp thời. tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tốt, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn, không có đơn thư khiếu nại về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đảm bảo công tác thường trực và cấp cứu 24/24h.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân và cơ quan BHXH thành phố Bắc Kạn đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách BHYT. Nhờ đó, công tác BHYT trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách BHYT được nâng lên; thủ tục hành chính trong việc giải quyết các quyền lợi cho người dân được cải tiến, rút gọn; tổ chức bộ máy BHXH được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng có hiệu quả và chuyên nghiệp; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng và thực hiện tốt hơn… Qua đó, khẳng định Chỉ thị số 38-CT/TW là chủ trương lớn của Đảng, hợp lòng dân, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành cũng như người dân trong việc thực hiện chính sách BHYT./.

Hương Dịu
Sign In