Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn xóa bỏ lò gạch nung thủ công

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 16:22:28 )

Sau thời gian quyết liệt triển khai các biện pháp, đến nay, Thành phố Bắc Kạn đã xóa bỏ tất cả các lò gạch nung thủ công trên địa bàn.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo kiên quyết xóa bỏ lò gạch nung thủ công. Địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như: Tiến hành rà soát thống kê số lượng lò gạch thủ công trên địa bàn đang hoạt động; Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thông báo, vận động cơ sở sản xuất xoá bỏ lò gạch nung thủ công sang sản xuất vật liệu xây dựng không nung, đảm bảo theo lộ trình, phù hợp tình hình, nhu cầu vật liệu gạch xây dựng của địa phương. Các ban ngành đoàn thể của thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với những chủ lò gạch thủ công không thực hiện cam kết và kế hoạch đề ra…


Thành phố đang chỉ đạo các cơ sở sản xuất lò gạch thủ công phá dỡ hoàn trả mặt bằng, ngăn chặn hiện tượng tái sản xuất

Trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do việc chuyển sang mô hình sản xuất gạch nung công nghệ hiện đại lò tuynel, hoặc sản xuất gạch không nung đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Hơn nữa, việc chuyển đổi nghề cho chủ cơ sở sản xuất và người lao động tại các lò gạch nung gặp khó khăn. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khách quan như: Sản lượng gạch tuynel trên địa bàn không đạt công suất thiết kế, vật liệu xây dựng không nung chưa đáp ứng nhu cầu... Vì vậy, lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn thành phố chưa đạt kế hoạch (trước ngày 31/12/2017). Đến tháng 4/2018 vẫn còn 17 lò, đến tháng 10/2018 vẫn còn 06 lò gạch nung thủ công trên địa bàn thành phố hoạt động.

Để việc xóa bỏ lò gạch nung thủ công được thực hiện nghiêm, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho mọi người dân hiểu rõ chủ trương của Chính phủ nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của những chủ cơ sở. UBND thành phố cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quyết tâm xóa bỏ lò gạch thủ công trong năm 2018.

Với nhiều giải pháp được tập trung thực hiện, đến nay, trên địa bàn thành phố đã xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch nung thủ công. Để thực hiện chủ trương này một cách bền vững, thành phố Bắc Kạn đang chỉ đạo việc phá dỡ hoàn trả mặt bằng của các cơ sở sản xuất lò gạch thủ công trên địa bàn, đặc biệt ngăn chặn hiện tượng tái sản xuất sau khi đã dừng hoạt động theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Hương Lan
Sign In