Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện sau sáp nhập

(Cập nhật lúc: 28/06/2019 10:09:58 )

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/1/2018, nhằm cơ cấu lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng tập trung, tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tăng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo và Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021.

Kết quả sau hai năm thực hiện việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, tỉnh Bắc Kạn có bảy (07) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm.

Sau khi sáp nhập, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã không ngừng đổi mới phương thức tuyển sinh, đa dạng hóa các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng. Việc tinh giản tổ chức bộ máy đã làm giảm kinh phí hoạt động hàng năm, tăng hiệu quả đầu tư đáp ứng được yêu cầu hoạt động dạy và học. Công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp sau trung học cơ sở theo một hướng không bị phân tán; thực hiện đồng bộ việc dạy bổ trợ văn hóa cho học viên tham gia học nghề; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất là thiết bị thực hành. Học sinh tốt nghiệp sau trung học cơ sở không đủ điều kiện học các trường trung học phổ thông có điều kiện tham gia các chương trình vừa học giáo dục thường xuyên vừa học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề tại các Trung tâm. Qua đó góp phần tăng cơ hội học văn hóa, học nghề của người lao động tại địa phương, từng bước thực hiện phổ cập THCS, THPT và phổ cập nghề đáp ứng yêu cầu đa dạng của người học và thị trường lao động, tạo việc làm, giải quyết tình trạng thất nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giải quyết việc làm tại chỗ và nâng quỹ thời gian sử dụng lao động trong nông thôn tại địa phương.

Ngoài ra, việc sáp nhập các trung tâm còn giúp giảm được chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt trong thời gian học giáo dục thường xuyên và học nghề của học viên; qua đó thu hút được nhiều học viên, lao động của địa phương tham gia học tập và học nghề tại trung tâm.

Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế của địa phương tham gia ký kết hợp đồng đào tạo nghề, tuyển chọn lao động tại địa phương có tay nghề phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở. Nhiều người lao động sau khi học nghề có thể tự mở ra các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại địa phương góp phần ổn định cuộc sống gia đình, tạo công ăn việc làm cho người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Với những kết quả bước đầu đạt được sau sáp nhập, có thể nói các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã góp phần đưa việc dạy nghề về gần với người học nghề, giúp tăng cơ hội học nghề cho người lao động ở địa phương, nhất là lao động thuộc các đối tượng chính sách xã hội, lao động là người dân sống ở các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn góp phần tự tạo việc làm, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng quỹ thời gian sử dụng lao động nông thôn, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Minh Huyền
Sign In