Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Văn phòng HĐND - UBND huyện Na Rì thực hiện tốt chức năng tham mưu thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Cập nhật lúc: 11/10/2019 09:41:02 )

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Văn phòng HĐND - UBND huyện Na Rì đã tham mưu cho UBND huyện Na Rì triển khai thực hiện, sau 10 năm (2009 - 2018) đã đạt được kết quả quan trọng:

Văn phòng đã chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan hằng năm tổ chức rà soát người có uy tín trên địa bàn, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả từ năm 2009 đến năm 2018 đã tổ chức rà soát lập danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương được 1.803 người.

Văn phòng HĐND - UBND huyện thường xuyên phối hợp với Công an huyện tiếp xúc để vận động, tranh thủ người có uy tín phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của ngành, đồng thời thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Người có uy tín luôn tin tưởng vào chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, có nhận thức rõ ràng, đúng đắn về những vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn mình cư trú. Vai trò quan trọng của người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các cơ sở nói riêng, của huyện nói chung đã được các cấp ủy, chính quyền rất chú trọng, quan tâm, do đó diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện khởi sắc, an ninh, chính trị ổn định, kinh tế - xã hội có sự phát triển ngày càng khá hơn.

Xác định rõ vai trò của người có uy tín, trong những năm qua, Văn phòng HĐND - UBND huyện đã tham mưu cho UBND huyện Na Rì thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở khu dân cư, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, qua đó đánh giá vai trò của người có uy tín và có phương hướng để phát huy được tốt hơn trong những năm tiếp theo. Đa số các trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện các quy chế thôn, tổ; tham gia các phong trào ở cơ sở và giải quyết những vụ việc phức tạp ở địa phương, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc được tăng cường. Các đơn vị được giao thực hiện chính sách đối với người có uy tín đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, lựa chọn, thực hiện chế độ đối với người có uy tín. Biểu dương, khen thưởng và thường xuyên cung cấp thông tin cho đối tượng người có uy tín để họ nắm bắt kịp thời và chủ động phát huy vai trò của mình. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khen thưởng cho người có uy tín theo đúng chế độ quy định.

Với nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng HĐND - UBND huyện Na Rì đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tục từ năm 2014 đến năm 2018, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 07/10/2019./.

Thanh Thuyên
Sign In