Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, trở thành thị trấn vào năm 2025

(Cập nhật lúc: 18/09/2019 16:25:58 )

Xã Bộc Bố (trung tâm huyện lỵ Pác Nặm) được công nhận là đô thị loại V từ năm 2014 theo tiêu chuẩn phân loại đô thị quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ. Tuy nhiên, trên cơ sở tự đánh giá, chấm điểm lại theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Bộc Bố mới đạt 40/51 tiêu chí.

Cụ thể, trong số các tiêu chí đã đạt, có 08 tiêu chí đạt nhưng chất lượng còn thấp gồm: (1) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; (2) Tỷ lệ tăng dân số hằng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học); (3) Dân số toàn đô thị; (4) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị; (5) Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị; (6) Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; (7) Tỷ lệ đường, khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng; (8) Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng trục phố chính.

11 tiêuchí chưa đạt gồm: (1) Thu nhập bình quân đầu người/năm so với cả nước; (2) Dân số khu vực nội thành, nội thị; (3) Mật độ dân stoàn đô thị; (4) Công trình văn hóa cấp đô thị;(5) Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; (6) Cấp nước sinh hoạt; (7) Tỷ lệ hộ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh; (8) Tỷ lệ nước thải được xử lý đạt quy trình kỹ thuật; (9) Nhà Tang lễ; (10) Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; (11) Công trình kiến trúc tiêu biểu.

Xã Bộc Bố - Trung tâm huyện lỵ Pác Nặm (Ảnh: Sưu tầm)

Để nâng cấp xã Bộc Bố trở thành thị trấn huyện lỵ Pác Nặm vào năm 2025, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Pác Nặm xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng và phát triển trung tâm xã Bộc Bố trở thành thị trấn, trong đó có kế hoạch, lộ trình và tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong từng năm đạt các tiêu chí mà hiện trạng đánh giá chưa đạt; đồng thời, xây dựng bộ máy chính quyền đô thị cấp thị trấn để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc thành lập thị trấn.

Giao các Sở Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Pác Nặm trong việc xây dựng Kế hoạch; lập quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư; quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị sau đầu tư xây dựng; tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ, bố trí nguồn tài chính trong nước và điều phối các nguồn tài trợ, cơ chế chính sách nhằm sớm đưa trung tâm xã Bộc Bố trở thành thị trấn.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh các lĩnh vực thuộc ngành quản lý nhằm đưa trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm trở thành thị trấn theo đúng lộ trình đã đề ra./.

Bích Huệ
Sign In