Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

27 cơ quan, đơn vị được xếp loại tốt trong thực hiện công tác dân vận chính quyền

(Cập nhật lúc: 24/12/2019 09:55:41 )

Thực hiện Quyết định 1878-QĐ/TU ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở tự đánh giá, chấm điểm của 35 cơ quan, đơn vị (20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 08 huyện, phố), Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, chấm điểm, xếp loại.

Kết quả, có 27 cơ quan, đơn vị xếp loạt tốt (tổng điểm đạt được từ 80 điểm trở lên); có 08 cơ quan, đơn vị xếp loại khá (tổng điểm đạt được từ 75 đến dưới 80 điểm); không có cơ quan, đơn vị nào xếp loại trung bình, yếu.

27 cơ quan, đơn vị xếp loại tốt gồm các Sở: Công Thương; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh; Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Kạn; Ban Dân tộc tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh; UBND các huyện Na Rì, Ba Bể, Chợ Đồn, Pác Nặm, Chợ Mới, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn.

08 cơ quan, đơn vị xếp loại khá gồm: Vườn Quốc gia Ba Bể, Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Quỹ Phát triển đất rừng và Bảo vệ môi trường; Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh; UBND huyện Bạch Thông,

Để việc đánh giá, xếp loại công tác dân vận hằng năm bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị khi đánh giá tiêu chí, thành phần tiêu chí nào phải có tài liệu kiểm chứng của tiêu chí đó để đối chiếu, kiểm tra. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, ghi nhận, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá, xếp loại loại công tác dân vận của cơ quan, đơn vị phải được thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức được biết. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận hằng năm để đề ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém; phát huy nhân tố tích cực tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019( 20/12/2019 08:30:56)

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác( 16/12/2019 15:37:59)

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba( 16/12/2019 14:40:15)

Tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019( 16/12/2019 14:26:22)

Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam( 04/12/2019 13:48:06)

Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 02/12/2019 16:58:32)

Khánh thành và bàn giao cầu dân sinh tại xã Lục Bình( 29/11/2019 16:28:15)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 29/11/2019 09:21:03)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường( 28/11/2019 16:05:53)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:08:40)

Sign In