Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

(Cập nhật lúc: 04/07/2019 08:34:34 )

Ngày 28/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 189/QĐ-STNMT về việc Công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Dưới đây là Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đang lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

I. Thông tin, dữ liệu về đất đai gồm:

1. Hồ sơ địa chính 63 xã, phường năm 2014 (Chi tiết tại Phụ lục 1).

2. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ năm 1997 - 2017 (Chi tiết tại Phụ lục 2).

3. Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ lục 3).

4. Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất (Chi tiết tại Phụ lục 4).

5. Hồ sơ giá đất các huyện, thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại Phụ lục 5 )

II. Thông tin dữ liệu về tài nguyên nước:

   (Chi tiết tại Phụ lục 6).

III. Thông tin dữ liệu về Địa chất và khoáng sản:

1. Hồ sơ, tài liệu khoáng sản (Chi tiết tại Phụ lục 7).

2. Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Chi tiết tại Phụ lục 8).

IV. Thông tin dữ liệu về môi trường:

1. Đánh giá tác động môi trường (Chi tiết tại Phụ lục 9).

2. Hiện trạng môi trường; Quan trắc môi trường; Quy hoạch môi trường

tỉnh Bắc Kạn (Chi tiết tại Phụ lục 10).

3. Báo cáo giám sát môi trường (Chi tiết tại Phụ lục 11).

4. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (Chi tiết tại Phụ lục 12).

V. Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

1. Hệ thống điểm địa chính (tài liệu về Điểm địa chính cơ sở, điểm địa chính cấp I và điểm địa chính cấp II được quản lý, bảo vệ và cung cấp theo quy định).

2. Hồ sơ đo đạc địa chính từ năm 1999-2015 (Chi tiết tại Phụ lục 13).

3. Hồ sơ đo đạc địa chính đất lâm nghiệp năm 2006 (Chi tiết tại Phụ lục 14).

4. Hồ sơ đo đạc lưới địa chính năm 1996-2015 (Chi tiết tại Phụ lục 15).

5. Sản phẩm đo đạc và các loại bản đồ (Chi tiết tại Phụ lục 16).

VI. Kết quả giải quyết thanh tra về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

   (Chi tiết tại Phụ lục 17).

VII. Thông tin dữ liệu Văn phòng Sở từ năm 1997-2008:

   (Chi tiết tại Phụ lục 18)./.

Chi tiết các Phục lục xem tại tệp đính kèm./.

Thu Cúc

Tin bài mới:


Đề xuất quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm( 27/06/2019 08:30:56)

Đề xuất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức ( 27/06/2019 08:30:56)

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND thành phố Bắc Kạn( 26/06/2019 15:07:32)

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai, lụt, bão trong mùa mưa bão năm 2019( 21/06/2019 15:17:30)

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019( 19/06/2019 10:31:47)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội( 13/06/2019 08:30:56)

Hướng dẫn quản lý và sử dụng biên chế viên chức, hợp đồng 68 năm 2019( 11/06/2019 10:33:53)

Hướng dẫn tạm thời định mức sử dụng hóa chất sát trùng và vôi bột để phòng, chống dịch bệnh động vật( 10/06/2019 14:04:19)

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024( 07/06/2019 15:38:29)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương( 07/06/2019 08:15:16)

Sign In