Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tăng cường liên kết, hợp tác phát triển vùng trong lĩnh vực công thương

(Cập nhật lúc: 30/10/2019 10:36:14 )

Những năm vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường liên kết, hợp tác phát triển vùng trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của địa phương.

Sở Công Thương đã tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm về các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chính sách khuyến công và kêu gọi, thu hút đầu tư; tìm hiểu về các mô hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiêu biểu của các tỉnh. Ngoài ra, hàng năm, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại của các tỉnh (hội chợ, hội nghị, hội thảo,...), tỉnh Bắc Kạn đã có cơ hội trao đổi, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp và người nông dân sản xuất ra, nhất là sản phẩm đặc sản của địa phương, từ đó giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, cải thiện và nâng cao đời sống.

Công tác liên kết phát triển vùng của tỉnh Bắc Kạn ngày càng được quan tâm chú trọng

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai mô hình liên kết vùng với một số tỉnh, thành phố như: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Hợp tác với thành phố Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực; liên kết phát triển du lịch Hồ Ba Bể với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; kết nối cung cầu giữa Hợp tác xã Đại Hà, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông với Công ty TNHH Lai Hoài thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để tiêu thụ sản phẩm hoa quả cho Bắc Kạn; kết nối cung cầu với tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội để tiêu thụ sản phẩm miến dong, cây mía của Bắc Kạn...

Tuy nhiên, việc liên kết, phát triển vùng trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu do điều kiện của tỉnh Bắc Kạn không thuận lợi về mặt địa lý, xa trung tâm các vùng kinh tế trọng điểm; hạ tầng kinh tế còn nhiều hạn chế nên chưa hấp dẫn, chưa thu hút các doanh nghiệp trong liên kết vùng; việc phối hợp liên kết còn ở bề nổi, chưa có chiều sâu; cường độ phối hợp không thường xuyên, liên tục; chưa đưa ra được một cơ chế chính sách phối hợp và liên kết ổn định làm cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp, đối tác triển khai đồng bộ, hiệu quả, lâu dài…

Vì vậy, đẩy mạnh hơn nữa việc liên kết, hợp tác phát triển vùng trong lĩnh vực công thương, trong thời gian tới, ngành Công Thương Bắc Kạn tích cực tham mưu cho tỉnh phát huy tối đa các lợi thế, huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển công nghiệp một cách bền vững; tập trung phát triển, nâng cao giá trị của ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản, phát triển một số sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, có khả năng xuất khẩu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm; phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng sản gắn với chế biến sâu, từng bước phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao; phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị hàng hóa; đổi mới mô hình thu hút đầu tư, phát triển lực lượng lao động kỹ thuật có trình độ cao, xây dựng chính sách khuyến khích ưu tiên phát triển công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Đồng thời tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ (chợ, trung tâm thương mại, siêu thị) theo quy hoạch; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; xây dựng hệ thống dịch vụ phân phối hàng hóa, cung ứng theo chuỗi, liên kết chặt chẽ trong quá trình kinh doanh; tăng cường với các địa phương để tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm tỉnh Bắc Kạn./.

Thu Cúc

Tin bài mới:


Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019( 30/10/2019 10:23:21)

Tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở và ra quân Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện ( 28/10/2019 16:53:41)

Kết nối du lịch để phát triển bền vững( 28/10/2019 16:49:36)

Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện( 22/10/2019 10:50:50)

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ( 21/10/2019 15:57:09)

Chuyển chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác giảm nghèo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội từ ngày 01/01/2020( 11/10/2019 17:10:00)

Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và công tác đổi thẻ đoàn viên công đoàn( 04/10/2019 11:19:58)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 04/10/2019 11:16:55)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định và phân cấp về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 04/10/2019 10:13:26)

Góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2020( 01/10/2019 14:12:58)

Sign In