Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

(Cập nhật lúc: 21/01/2019 09:39:40 )

Ngày 18/01, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2018, công tác dân tộc, chính sách dân tộc được triển khai đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, bước đầu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc. Phối hợp với các sở, ngành trong việc tổ chức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135.

Các chính sách như: Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ... được triển khai đã giúp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực khó khăn có điều kiện sớm thoát nghèo và ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp trong quá trình quản lý và đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tham gia thực hiện các chính sách dân tộc. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí cho các đơn vị khi được Trung ương phân bổ vốn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của Ban Dân tộc tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và những kết quả đạt được trong năm 2018. Để việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2019 đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện, nhất là đối với việc giải ngân các nguồn vốn. Làm tốt hơn nữa việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng. Tập trung phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc./.

Thu Trang

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh( 21/01/2019 08:37:32)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2018( 18/01/2019 08:05:56)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh( 16/01/2019 10:59:18)

Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết công tác năm 2018( 16/01/2019 10:38:50)

Đồng chí Ma Thị Mận được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn( 16/01/2019 08:30:56)

Tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách Nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019( 14/01/2019 10:06:40)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2019( 14/01/2019 09:46:24)

Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ( 09/01/2019 17:48:32)

Khối thi đua Kinh tế - Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019( 09/01/2019 10:17:06)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020( 09/01/2019 09:15:47)

Sign In