Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020

(Cập nhật lúc: 17/10/2018 08:32:03 )

Thực hiện Công văn số 4485/UBND-THVX ngày 17/8/2018 về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để hoàn thiện nội dung văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn. Bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: tckh.nn@backan.gov.vn  

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 17/10/2018 đến ngày 16/11/2018).

Xem hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố( 12/10/2018 11:01:12)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh( 08/10/2018 14:18:05)

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân số( 04/10/2018 14:12:55)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về công nhận và một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh ( 02/10/2018 14:06:39)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính( 27/09/2018 15:55:33)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2019.( 25/09/2018 15:57:54)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018( 24/09/2018 14:49:52)

Thanh niên Bắc Kạn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018( 21/09/2018 15:45:22)

Hội Nông dân Bắc Kạn - một nhiệm kỳ nhìn lại( 14/09/2018 10:31:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/09/2018 08:41:28)

Sign In