Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 23/08/2019 14:06:49 )

Thực hiện nhiệm vụ xây Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn, Tổ 1 A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bản điện tử gửi về địa chỉ mail: giangmt.tn@backan.gov.vn để tổng hợp chung.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 23/8/2019 đến ngày 22/9/2019).

Xem dự thảo Tờ trình và Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In