Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 21/01/2019 08:37:32 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn,  số 9, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn. Điện thoại: 0209. 3873795. Bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: sokhdt@backan.gov.vn để tổng hợp.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 20/02/2019).

Xem dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In