Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 01/02/2019 00:14:20 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn.

Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Kạn,  số tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3870.537. Bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: - soldtbxh@backan.gov.vn để tổng hợp chung.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 01/02/2019.

Xem dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đoàn Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019( 30/01/2019 11:15:26)

Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiệm vụ 2019( 28/01/2019 08:33:04)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất…( 25/01/2019 08:30:56)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh( 22/01/2019 09:25:30)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Bắc Kạn( 21/01/2019 10:13:30)

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019( 21/01/2019 09:39:40)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh( 21/01/2019 08:37:32)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2018( 18/01/2019 08:05:56)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh( 16/01/2019 10:59:18)

Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết công tác năm 2018( 16/01/2019 10:38:50)

Sign In