Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

(Cập nhật lúc: 01/10/2019 14:09:40 )

Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, không còn được áp dụng trên thực tế, hoặc nội dung đã được điều chỉnh bằng văn bản khác nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực.

Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật, đồng thời, để tiết kiệm thời gian và kinh phí xây dựng văn bản, đơn giản hệ thống văn bản QPPL của địa phương, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành. Theo đó bãi bỏ 11 Nghị quyết HĐND đã ban hành trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2014.

Để văn bản ban hành theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tư pháp Bắc Kạn, Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875 977. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email sotuphap@backan.gov.vn để tổng hợp chung.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019).

Xem dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đối thoại với người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính( 27/09/2019 14:35:49)

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 23/09/2019 16:33:11)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/09/2019 08:30:56)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp( 20/09/2019 10:12:55)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể và các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2019( 19/09/2019 10:20:25)

Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số( 19/09/2019 09:58:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê tư pháp( 10/09/2019 16:02:01)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình( 10/09/2019 16:00:13)

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2019 tại Sở Công Thương( 03/09/2019 09:44:13)

Các đơn vị triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”( 30/08/2019 09:00:48)

Sign In