Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 21/01/2019 10:13:30 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Bắc Kạn(thay thế Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn).

Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn,  số 49, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3872.652. Bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: lieubv.svh@backan.gov.vn để tổng hợp.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 20/02/2019).

Xem dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In