Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố

(Cập nhật lúc: 12/10/2018 11:01:12 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để hoàn thiện nội dung văn bản, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và đúng quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tư pháp Bắc Kạn, địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875 977. Email: sotuphap@backan.gov.vn

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 12/10/2018 đến ngày 11/11/2018).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh( 08/10/2018 14:18:05)

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân số( 04/10/2018 14:12:55)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về công nhận và một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh ( 02/10/2018 14:06:39)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính( 27/09/2018 15:55:33)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2019.( 25/09/2018 15:57:54)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018( 24/09/2018 14:49:52)

Thanh niên Bắc Kạn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018( 21/09/2018 15:45:22)

Hội Nông dân Bắc Kạn - một nhiệm kỳ nhìn lại( 14/09/2018 10:31:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/09/2018 08:41:28)

Đề nghị góp ý về dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019( 12/09/2018 10:47:01)

Sign In