Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

(Cập nhật lúc: 04/07/2019 10:19:29 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Ban Quản lý các khu công nghiệpđề nghị các đơn vị, địa phương và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Ban Quản lý các khu công nghiệp, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 03/7/2019 đến ngày 03/8/2019).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Bắc Kạn công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường( 04/07/2019 08:34:34)

Đề xuất quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm( 27/06/2019 08:30:56)

Đề xuất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức ( 27/06/2019 08:30:56)

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND thành phố Bắc Kạn( 26/06/2019 15:07:32)

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai, lụt, bão trong mùa mưa bão năm 2019( 21/06/2019 15:17:30)

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019( 19/06/2019 10:31:47)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội( 13/06/2019 08:30:56)

Hướng dẫn quản lý và sử dụng biên chế viên chức, hợp đồng 68 năm 2019( 11/06/2019 10:33:53)

Hướng dẫn tạm thời định mức sử dụng hóa chất sát trùng và vôi bột để phòng, chống dịch bệnh động vật( 10/06/2019 14:04:19)

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024( 07/06/2019 15:38:29)

Sign In