Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành

(Cập nhật lúc: 26/02/2019 10:12:03 )

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành đối với 02 Quyết định là:

1. Quyết định số 1727/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lý do bãi bỏ: Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực và Quyết định số 1727/2007/QĐ-UBND có quy định về thủ tục hành chính về Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, theo điểm e, mục 7 của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “rà soát các quy định thủ tục hành chính đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp để có lộ trình bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.”

2. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lý do bãi bỏ: Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã hết hiệu lực thi hành theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công được thực hiện theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018.

Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương và nhân dân tham gia ý kiến góp ý cho thể thức và nội dung dự thảo Quyết định.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn,  tổ 7B, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3810.298. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: hoaibtt.tt@backan.gov.vn

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 26/02/2019 đến ngày 29/03/2019)

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 26/02/2019 08:40:20)

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê và trao bò cho đoàn viên thanh niên( 25/02/2019 11:01:45)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng( 20/02/2019 17:01:48)

Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn( 19/02/2019 08:50:50)

Công bố thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh( 13/02/2019 10:48:42)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp( 01/02/2019 15:50:21)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/02/2019 00:15:41)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn( 01/02/2019 00:14:20)

Đoàn Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019( 30/01/2019 11:15:26)

Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiệm vụ 2019( 28/01/2019 08:33:04)

Sign In