Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương

(Cập nhật lúc: 07/06/2019 08:15:16 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương đề nghị các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Công Thương, địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: socongthuong@backan.gov.vn để tổng hợp chung.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 07/6/2019 đến ngày     07/7/2019).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Đề án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025( 06/06/2019 14:49:39)

Sở Giao thông vận tải đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý đào tạo lái xe( 29/05/2019 15:46:50)

Thông báo đổi giấy phép lái xe cũ sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET( 29/05/2019 15:38:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý hoạt động Đài Truyền thanh cấp xã ( 28/05/2019 16:50:34)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019( 23/05/2019 14:51:13)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Tư pháp( 22/05/2019 14:27:00)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội( 21/05/2019 09:04:37)

Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng( 20/05/2019 14:05:13)

Ưu đãi đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 cho đoàn viên Công đoàn( 17/05/2019 14:48:48)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 16/05/2019 08:42:31)

Sign In