Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 16:38:21 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Xây dựng Bắc Kạn, Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bản điện tử gửi về địa chỉ mail: banghh.sxd@backan.gov.vn để tổng hợp chung.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 13/8/2019 đến ngày 12/9/2019).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In