Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/07/2019 15:16:37 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 49, Đường Trường Chinh, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 10/7/2019 đến ngày 10/8/2019).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 15:14:36)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước( 05/07/2019 09:30:33)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh( 04/07/2019 10:19:29)

Bắc Kạn công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường( 04/07/2019 08:34:34)

Đề xuất quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm( 27/06/2019 08:30:56)

Đề xuất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức ( 27/06/2019 08:30:56)

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND thành phố Bắc Kạn( 26/06/2019 15:07:32)

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai, lụt, bão trong mùa mưa bão năm 2019( 21/06/2019 15:17:30)

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019( 19/06/2019 10:31:47)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội( 13/06/2019 08:30:56)

Sign In