Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 11/11/2019 08:38:02 )

Trên cơ sở kết quả xây dựng dự thảo Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh thẩm định, Quyết định số 2190/QĐUBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bằng 1,0.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tài chính Bắc Kạn, Số 10, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: dungnt.tc@backan.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 11/11/2019 đến ngày     11/12/2019).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In