Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 16:13:56 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016.

Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định nêu trên, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,  tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: minhhv@backan.gov.vn

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 27/02/2019 đến ngày 30/03/2019)

Xem dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghi ̣tặng thưởng Huân chương Lao động( 26/02/2019 10:18:23)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành( 26/02/2019 10:12:03)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 26/02/2019 08:40:20)

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê và trao bò cho đoàn viên thanh niên( 25/02/2019 11:01:45)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng( 20/02/2019 17:01:48)

Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn( 19/02/2019 08:50:50)

Công bố thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh( 13/02/2019 10:48:42)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp( 01/02/2019 15:50:21)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/02/2019 00:15:41)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn( 01/02/2019 00:14:20)

Sign In