Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 08/10/2018 14:18:05 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để hoàn thiện nội dung văn bản, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và đúng quy định của pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn. Bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: yennth.tt@backan.gov.vn  

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 08/10/2018 đến ngày 07/11/2018).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân số( 04/10/2018 14:12:55)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về công nhận và một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh ( 02/10/2018 14:06:39)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính( 27/09/2018 15:55:33)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2019.( 25/09/2018 15:57:54)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018( 24/09/2018 14:49:52)

Thanh niên Bắc Kạn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018( 21/09/2018 15:45:22)

Hội Nông dân Bắc Kạn - một nhiệm kỳ nhìn lại( 14/09/2018 10:31:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/09/2018 08:41:28)

Đề nghị góp ý về dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019( 12/09/2018 10:47:01)

Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIX năm 2018( 10/09/2018 15:09:21)

Sign In