Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo

(Cập nhật lúc: 05/02/2020 17:06:36 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 05/02/2020 đến ngày     04/03/2020).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In