Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 04/10/2019 11:16:55 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 8 của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT.

Theo dự thảo, Quyết định này quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đối tượng áp dụng là các Hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp (gọi chung là cơ sở sản xuất) sản xuất, sơ chế các loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn thuộc Danh mục sản phẩm được hỗ trợ do UBND tỉnh quy định.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn; Địa chỉ Số 13, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Email: tckh.nn@backan.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 04/10/2019 đến ngày     03/11/2019).

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định và phân cấp về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 04/10/2019 10:13:26)

Góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2020( 01/10/2019 14:12:58)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành( 01/10/2019 14:09:40)

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đối thoại với người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính( 27/09/2019 14:35:49)

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 23/09/2019 16:33:11)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/09/2019 08:30:56)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp( 20/09/2019 10:12:55)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể và các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2019( 19/09/2019 10:20:25)

Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số( 19/09/2019 09:58:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê tư pháp( 10/09/2019 16:02:01)

Sign In