Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề xuất đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất

(Cập nhật lúc: 11/11/2019 15:36:46 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, Sở xây dựng đã dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Việc ban hành đơn giá bồi thường sẽ có thêm căn cứ để thực hiện nhanh chóng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Theo đó, nội dung đơn giá mỗi loại nhà ở, công trình được tính cụ thể cho một số mẫu phổ biến theo thực tế bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí khác.

Dự thảo Quyết định cũng hướng dẫn và quy định áp dụng đối với nhà xây 01 tầng, đối với nhà xây 2 tầng trở lên, đối với nhà cột gỗ, nhà tranh tre nứa lá, nhà sàn, chuồng trại, di chuyển mồ mả và các nội dung khác.

Đơn giá bồi thường được áp dụng cụ thể đối với từng loại công trình ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đối với những loại nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình và cá nhân mà chưa có trong đơn giá này thì sẽ giao cho Hội đồng bồi thường các huyện, thành phố hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất kết hợp với Sở Xây dựng xác định giá bồi thường cụ thể làm căn cứ để phê duyệt và chi trả cho các đối tượng được bồi thường.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và nhân dân đối với dự thảo Quyết định trên trong thời gian 30 ngày (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 11/12/2019).

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Xây dựng Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bản điện tử gửi về địa chỉ mail: quatnn.sxd@backan.gov.vn.

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In