Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2019, Sở Công Thương Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Bộ Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức thương mại điện tử dành cho gần 100 đối tượng là các doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Nội vụ vừa ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Sở Nội vụ. Quy chế gồm 3 Chương 11 Điều quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Xem tiếp


Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Sở đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, thể hiện qua kết quả, chất lượng các phong trào thi đua, trong đó Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được đơn vị đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Xem tiếp


Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được lãnh đạo ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương

Xem tiếp


Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

Xem tiếp


Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện về lĩnh vực xây dựng. Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng đang được triển khai rộng rãi và mang lại kết quả tích cực

Xem tiếp


Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Xem tiếp


Sở Công Thương là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa thúc đẩy các phong trào thi đua.

Xem tiếp


Ngày 30/7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo lần thứ I, năm 2019 với sự tham gia của 10 đội thi đến từ 25 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In