Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện

(Cập nhật lúc: 10/02/2020 09:31:24 )

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 11/03/2020).

Xem dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo ( 05/02/2020 17:06:36)

Đề nghị góp ý dự thảo Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 05/02/2020 15:20:33)

Góp ý dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020( 04/02/2020 15:09:00)

Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu( 03/02/2020 08:30:11)

Sáp nhập Trưòng Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn vào Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bắc Kạn( 21/01/2020 09:18:28)

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020( 10/01/2020 08:51:45)

Đảng ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2019( 10/01/2020 08:21:22)

Khối Văn hóa Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019( 09/01/2020 14:51:28)

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020( 09/01/2020 14:33:06)

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sau một năm hợp nhất( 09/01/2020 14:16:18)

Sign In